Πώς «απορρόφησε» η αγορά την αύξηση του κατώτατου μισθού

    Από: Startup Team
Laptop, financial document with pen and glass of water at workplace on background of three business partners making a deal

Στα επίπεδα του Ιανουαρίου, ήτοι πριν από την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% για τους μισθωτούς άνω των 25 ετών και κατά 27% για τους νέους σε ηλικία εργαζόμενους, φαίνεται πως επανήλθαν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα.

Αν και μια πιο ουσιαστική εικόνα της εγχώριας αγοράς εργασίας θα καταγραφεί τους επόμενους μήνες, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ όπως προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που δηλώνουν οι επιχειρήσεις δείχνουν ότι ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση κατά τον μήνα Απρίλιο ήταν 1.170,73 ευρώ μεικτά, μειωμένος κατά 1,73% σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα Μάρτιο. Τον Ιανουάριο, πριν δηλαδή από την αύξηση του κατώτατου μισθού, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ έδειχναν ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ήταν της τάξης των 1.175,83 ευρώ μεικτά.

Να σημειωθεί ότι από την 1η Φεβρουαρίου ίσχυσε ο νέος κατώτατος μισθός, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από την 1η Φεβρουαρίου στα 650 ευρώ τον μήνα μεικτά, από τα 586,08 ευρώ  (αύξηση 11%). Αντίστοιχα, το κατώτατο ημερομίσθιο αυξήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου στα 29,04 ευρώ την ημέρα μεικτά, από τα 26,18 ευρώ (αύξηση 11%). Παράλληλα, ο  υποκατώτατος μισθός καταργήθηκε και ο κατώτατος μισθός και για τους νέους έως 25 ετών αυξήθηκε από τα 510,95 ευρώ σε 650 ευρώ τον μήνα (αύξηση 27%). Ομοίως, και το υποκατώτατο ημερομίσθιο καταργήθηκε. Έτσι, το ενιαίο κατώτατο ημερομίσθιο αυξήθηκε στα 29,04 ευρώ την ημέρα μεικτά.

Παρά τις αντιδράσεις των εργοδοτικών φορέων που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ, με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, αναπροσαρμόστηκαν αναλογικά και οι διαμορφωμένες τριετίες.

Στο τέλος του μήνα, η αύξηση αυτή φάνηκε κατά ένα μέρος, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι τον Φεβρουάριο ο μέσος μισθός της πλήρους απασχόλησης ανήλθε σε 1.182,39 ευρώ μεικτά. Τον αμέσως επόμενο μήνα, η αύξηση ήταν σημαντικότερη. Ο μέσος μισθός της πλήρους απασχόλησης τον Μάρτιο αυξήθηκε σε 1.200,29.

Για να έρθουν τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ, για τον Απρίλιο, που δείχνουν ότι ο μέσος μισθός της πλήρους απασχόλησης έπεσε ξανά στα 1.170,73 ευρώ μεικτά.

Παράλληλα, σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, στα 404,5 ευρώ μεικτά, παραμένει ο μέσος μισθός των μερικώς απασχολουμένων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ και των ΑΠΔ. Μάλιστα, με τον μισθό της μερικής απασχόλησης κατά τον μήνα Απρίλιο, που αφορούν τα στοιχεία, φαίνεται πως αμείβεται το 28,66% του συνόλου των εργαζομένων της χώρας, ήτοι σχεδόν ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που συνεχίζει να προβληματίζει.

Σε ετήσια βάση, βέβαια, παρουσιάζεται βελτίωση τόσο του αριθμού των απασχολουμένων όσο και του μέσου μισθού. Αναλυτικά, το σύνολο των απασχολουμένων ανέρχεται στα 2.352.294, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Μάλιστα, τον φετινό Απρίλιο, ο αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε στις  επιχειρήσεις κατά 10,86%, ενώ αύξηση κατά 6,93% παρουσίασε και ο αριθμός των απασχολουμένων με μερική.

Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις επιχειρήσεις κατά 5,48% μέσα σε ένα έτος, φθάνοντας στα 1.170,73 ευρώ. Αναλογικά, το μέσο ημερομίσθιο στις επιχειρήσεις αυξήθηκε τον φετινό Απρίλιο κατά 3,47% σε σύγκριση με τον περυσινό, φθάνοντας στα 51,38 ευρώ.

Συνολικά, οι άντρες καλύπτουν το 53,5% των θέσεων εργασίας στις κοινές επιχειρήσεις. Το ποσοστό αυξάνεται, εφόσον η σύγκριση γίνει με όρους πλήρους απασχόλησης, καθώς οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,28% των εργαζομένων, ενώ το ποσοστό τους υποχωρεί στο 44,7% όταν πρόκειται για συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 22,24% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 50,95% έως 39 ετών. Ως προς την υπηκοότητα, από το σύνολο των ασφαλισμένων, το 89,47% είναι Έλληνες.

Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι το 21,97% των εργαζομένων απασχολούνται ως υπάλληλοι γραφείου. Το 20,76% των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα απασχολείται στο χονδρικό και το λιανικό εμπόριο. Το 16,05% στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια και το 12,43% στις μεταποιητικές βιομηχανίες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως το 21,29% των εργαζομένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο χονδρικό – λιανικό εμπόριο, ενώ το 31,6% των ασφαλισμένων υπηκοότητας άλλης χώρας Ε.Ε. εργάζεται στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια.

Πηγή: euro2day.gr