Πόσο χρεώνουν την κιλοβατώρα ΔΕΗ και ανταγωνισμός

    Από: Startup Team

Τον χάρτη των νέων τιμολογίων ρεύματος στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετά τις αυξήσεις της ΔΕΗΔΕΗ +0,07% παρουσίασε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ.

Όπως προκύπτει από την παρουσίαση που έκανε η Ευαγγελία Γκότζου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος και Λιανικών Αγορών, με θέμα «Η Εγχώρια Λιανική Αγορά Ενέργειας: Δράσεις και Προοπτικές», η δημόσια εταιρεία συνεχίζει να διατηρεί τις υψηλότερες ανταγωνιστικές χρεώσεις τόσο στα οικιακά όσο και στα επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την έρευνα της ΡΑΕ, που πραγματοποιήθηκε τον τρέχοντα μήνα, τα νοικοκυριά μπορούν να βρουν φθηνότερη κιλοβατώρα μέχρι και 20% και οι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με εγκατεστημένη ισχύ έως 25 kVA, έως και 27%. Στις τιμοληψίες της ΡΑΕ έχουν συμπεριληφθεί και οι εκπτώσεις συνέπειας που εφαρμόζει ο κάθε προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οικιακά τιμολόγια

Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή προχώρησε στη σύγκριση των οικιακών τιμολογίων ανάμεσα σε 17 προμηθευτές ρεύματος και συγκεκριμένα της μέσης ανταγωνιστικής χρέωσης, με την έκπτωση συνέπειας, για καταναλώσεις από 0 έως 2.000 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο. Σημειώνεται ότι η χρέωση ανά προμηθευτή έγινε αναγωγή σε Μεγαβατώρα (1.000 κιλοβατώρες = 1 Μεγαβατώρα).

Ο δεσπόζων προμηθευτής, δηλαδή η ΔEH, έχει τιμολόγιο στο ανταγωνιστικό σκέλος, 89,87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ ο φθηνότερος προμηθευτής στα 72,80 ευρώ.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των χρεώσεων των ανεξάρτητων προμηθευτών (δεν αναφέρεται το όνομά τους), τέσσερις εταιρείες τιμολογούν με εύρος τιμών από 83,97 έως 85,81 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, επτά με εύρος από 81,45 μέχρι 81,90 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και τέσσερις από 77,35 μέχρι 78,26 ευρώ ανά Μεγαβατώρα το τετράμηνο.

Επαγγελματικά τιμολόγια

Η ΡΑΕ συνέκρινε και τις ανταγωνιστικές χρεώσεις της ΔEH με τους 16 προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τιμοληψία έγινε τον Σεπτέμβριο και σύμφωνα με αυτήν, ο δεσπόζων προμηθευτής χρεώνει 96,45 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ η φθηνότερη χρέωση ιδιωτικής εταιρείας είναι στα 69,75 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Η διαφορά είναι της τάξης του 27%.

Από τους 16 ιδιώτες παρόχους, δύο κινούνται στα επίπεδα των 91 και 91,91 ευρώ, δύο στα 86,45 και 88,09 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, αντίστοιχα, εννέα προμηθευτές διαμορφώνουν εύρος τιμών από 81,81 ευρώ μέχρι 88,09 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και τρεις έχουν τιμές 72,80, 75 και 77,30 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Συσχέτιση τιμολογίων λιανικής με χονδρεμπορική

Η παρουσίαση της ΡΑΕ περιλαμβάνει και την καταγραφή συμπερασμάτων για το επίπεδο του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ρεύματος.

Σύμφωνα με αυτά, την περίοδο 2014-2016 υπήρξε περιορισμένη προσαρμογή των τιμολογίων λιανικής στις πτωτικές τάσεις των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά.

Η σύγκριση γίνεται ανάμεσα στον δεσπόζοντα προμηθευτή (ΔΕH) με τη χονδρεμπορική τιμή. Έτσι τότε η μεσοσταθμική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά έπεσε το 2014 από τα 75,48 ευρώ ανά Μεγαβατώρα στα 50,17 ευρώ (1η Ιουλίου 2016), χωρίς η ΔΕH να ρίχνει τις τιμές λιανικής. Διατηρήθηκαν στα 94,60 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Το 2016, η δημόσια εταιρεία εφάρμοσε την έκπτωση συνέπειας, με αποτέλεσμα η τιμή προς τα νοικοκυριά να πέσει στα 80,41 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, αλλά τότε ξεκίνησε η αύξηση των τιμών χονδρικής στα 68,41 ευρώ ανά Μεγαβατώρα το 2017, στα 70,82 ευρώ το 2018 και στα 73,81 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Ιούλιο του 2019.

Εμπόδια

Από την ίδια παρουσίαση της κ. Γκότζου καταγράφονται και τα εμπόδια για το περαιτέρω άνοιγμα της λιανικής ρεύματος.

• Αδράνεια καταναλωτών και ενδοιασμοί για τη μετακίνηση σε εναλλακτικούς προμηθευτές (γεγονότα ENERGA και HELLAS POWER).

• Συσσώρευση παραπόνων καταναλωτών αναφορικά με μη ορθή προσυμβατική ενημέρωση, τόσο για τα τιμολόγια προμήθειας (π.χ. μέγεθος εκπτώσεων, ρήτρα οριακής τιμής συστήματος) όσο και, γενικότερα, για τα νόμιμα δικαιώματά τους (π.χ. υπαναχώρηση), με αποτέλεσμα και την απόκλιση της τιμής μεταξύ του συμβατικού σταδίου και του σταδίου της έκδοσης λογαριασμού.

• Παράπονα προμηθευτών αναφορικά με δυσλειτουργία και καθυστερήσεις στις εφαρµοζόµενες διαδικασίες στην εξυπηρέτηση αιτηµάτων τους, από Διαχειριστή Δικτύου.

• Εμπόδια στο άνοιγμα της αγοράς προμήθειας των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, λόγω έλλειψης μέτρων και εργαλείων αντιστάθμισης ρίσκου, π.χ τύπου ΝΟΜΕ.

Οι μετακινήσεις πελατών

Έντεκα χρόνια μετά την απελευθέρωση της λιανικής αγοράς ρεύματος, το μερίδιο της ΔEH κινείται στα επίπεδα του 80%.

Πιο συγκεκριμένα, η δημόσια εταιρεία εκπροσωπεί το 73,52% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη Χαμηλή και Μέση Τάση αλλά έχει το 88,25% του συνολικού αριθμού των παροχών. Την ίδια περίοδο, οι προμηθευτές εκτινάχθηκαν στους 25, ενώ χαμηλά είναι τα ποσοστά κινητικότητας, δηλαδή του αριθμού των πελατών που μετακινούνται από προμηθευτή σε προμηθευτή. Σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2019, στο σύνολο των καταναλωτών της χαμηλής και μέσης τάσης (6.756.881) του διασυνδεδεμένου δικτύου (εκτός νησιών), μόλις 226.779 άλλαξαν προμηθευτή. Έτσι το ποσοστό κινητικότητας ήταν μόλις 3,35%.

Σύμφωνα πάντα με τη ΡΑΕ, στα νησιά, μη διασυνδεδεμένο δίκτυο, από τους συνολικούς 792.605 καταναλωτές χαμηλής και μέσης τάσης, μόλις 19.590 μετακινήθηκαν από πάροχο σε πάροχο, ήτοι το 2,47%.

Σημειώνεται ότι η κινητικότητα υπολογίζει την εναλλαγή προμηθευτών και όχι το πόσος είναι ο συνολικός αριθμός των πελατών των εναλλακτικών παρόχων ρεύματος.

Πηγή: euro2day.gr