Ρύθμιση 120 δόσεων: Τι να προσέξετε για να μην βρεθείτε εκτός

    Από: Startup Team

Ένας και µοναδικός τρόπος για να αποφύγουν οι φορολογούµενοι τα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης είναι να προχωρήσουν σε ρύθµιση των οφειλών τους. Σήµερα, λίγο πριν από το τέλος του 2019, οι δυνατότητες ρυθµίσεων που δίνονται από τη φορολογική διοίκηση είναι πολύ συγκεκριµένες. Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραµµα ρύθµισης των διατάξεων του άρθρου 98 του Μέρους Β’ «Ρύθµιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση» του ν. 4611/2019 µπορούσε να υποβληθεί µέχρι και την 7η Οκτωβρίου 2019.

Πλέον δεν µπορούµε να ρυθµίσουµε σε 120 δόσεις, µια διαδικασία πάρα πολύ ευνοϊκή για όλους, ιδιαίτερα κατόπιν των αλλαγών που δέχτηκε, καθώς η ελάχιστη δόση µειώθηκε από τα 30 ευρώ στα 20 ευρώ και το επιτόκιο µειώθηκε από το 5% στο 3%. Άλλες δυνατότητες της ρύθµισης των 120 δόσεων ήταν όλα τα νοµικά πρόσωπα µε βασική οφειλή µέχρι 1 εκατοµµύριο ευρώ να µπορούν να ρυθµίσουν την οφειλή τους µέχρι 120 δόσεις, που µέχρι σήµερα συνέβαινε µόνο για τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης, είχαµε αποδέσµευση των κατασχεµένων τραπεζικών λογαριασµών.

∆όθηκε το δικαίωµα σε όσους είχαν υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4611/2019 να υπαγάγουν τα χρέη τους στη νέα αυτή ρύθµιση και να επωφεληθούν από τους πιο ευνοϊκούς όρους της. Και φυσικά, η διαδικασία της αίτησης ήταν απλή, καθώς γινόταν µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας υποβολής.

Ο απολογισμός

Ιδιαίτερα θετικός θεωρήθηκε ο απολογισµός της νοµοθετικής πρωτοβουλίας όσον αφορά τη ρύθµιση των 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την Εφορία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών, οι πολίτες έσπευσαν µαζικά να υπαχθούν στη ρύθµιση. Χαρακτηριστικό είναι ότι υποβλήθηκαν συνολικά αιτήσεις ρύθµισης σε 120 δόσεις από 722.109 οφειλέτες, για συνολικές οφειλές ύψους 7,1 δισ. ευρώ. Συνολικά, ένας στους τρεις οφειλέτες έχει υπαχθεί στη ρύθµιση, µε ληξιπρόθεσµες οφειλές µεγαλύτερες από 1.500 ευρώ.

Πηγή: ethnos.gr