Τελειώνει η εποχή του εύκολου χρήματος από τις μισθώσεις τύπου Airbnb

    Από: Startup Team

Ιδιαιτέρως ρευστή κρίνει την κατάσταση στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα μελέτη της ICAP, με τους αναλυτές της εταιρείας να προβλέπουν πτώση των εσόδων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, άνοδο το 2020 και εκ νέου μείωση το 2021, χωρίς πάντως να διαβλέπουν μεγάλες διακυμάνσεις.

«Η βραχυχρόνια μίσθωση βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και οι συνεχείς και αλλεπάλληλες εξελίξεις μεταβάλλουν με ταχύτατους ρυθμούς την εν λόγω επιχειρηματική δραστηριότητα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη μελέτη της ICAP.

Σύμφωνα με αυτήν, καθοριστικό ρόλο για την πορεία των μελλοντικών εσόδων των ιδιοκτητών/διαχειριστών αναμένεται να διαδραματίσει η υποχρεωτική δήλωση/εγγραφή ακινήτων και η φορολόγηση των εισοδημάτων που προκύπτουν από τη σχετική δραστηριότητα.

Αμφότεροι οι εν λόγω παράγοντες ενδέχεται να ανακόψουν μέρος της δυναμικής της. Παράλληλα, τονίζεται ότι φορείς του κλάδου θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την τροποποίηση του νομικού και φορολογικού πλαισίου, με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της δυναμικής της βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς παράλληλα να πλήττονται άλλοι κομβικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριετίας, η μέση ετήσια αύξηση των εισοδημάτων από τη βραχυχρόνια μίσθωση διαμορφώθηκε στο 9%. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία αφορούν μόνο τα έσοδα που προήλθαν από τη διαμονή (μίσθωση) και για τον υπολογισμό των μεγεθών έχουν προσμετρηθεί τα έσοδα τόσο από ακίνητα των οποίων η εκμετάλλευση δεν υπερέβη τις 92 ημέρες (βραχυχρόνια μίσθωση) όσο και από ακίνητα που εκμισθώθηκαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά διατηρούν τον «χαρακτήρα» της βραχυχρόνιας μίσθωσης (οικογενειακό προϊόν, επιπλωμένα δωμάτια, σπιτική φιλοξενία κ.λπ.).

Σύμφωνα με τον Μάρκο Κοντοέ, Senior Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP, ο οποίος επιμελήθηκε τη συγκεκριμένη μελέτη, οι οικονομίες διαμοιρασμού που αναπτύχθηκαν, την τελευταία δεκαετία, οδήγησαν στη δημιουργία νέων μορφών επιχειρηματικότητας, ειδικά στον τομέα της διαμονής. Η βραχυχρόνια μίσθωση δωματίων/διαμερισμάτων/γραφειακών χώρων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας έχει εξελιχθεί σε προσοδοφόρα και ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και στην Ελλάδα, και δικαιολογημένα θεωρείται ότι έχει μεταλλάξει τον εγχώριο κλάδο του real estate.

Από την άλλη πλευρά, η απουσία φορολογικού πλαισίου τα προηγούμενα έτη και η ανάγκη αντιμετώπισης της οικονομικής συγκυρίας της χώρας επέφεραν διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί δραστικά ο αριθμός των καταχωρισμένων διαθέσιμων καταλυμάτων, παράγων που έχει συμπιέσει πλέον την περαιτέρω άνοδο των εισοδημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως φαίνεται, η περίοδο του άμεσου κέρδους έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Πηγή: Καθημερινή