Τι έρχεται για το πλαστικό χρήμα στη φορολογική δήλωση

    Από: Startup Team

Προσυμπλήρωση και πιθανό “κλείδωμα” του κωδικού 049-050 εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ωθήσει τους φορολογούμενους να χρησιμοποιούν σε κάθε συναλλαγή τους ηλεκτρονικό χρήμα, δηλαδή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Η δήλωση άλλου ποσού ηλεκτρονικών δαπανών από αυτό που θα προσυμπληρώνεται θα μπορεί να γίνει μόνο με επίσκεψη στη εφορία και προσκόμιση δικαιολογητικών που θα δείχνουν ότι ο φορολογούμενος πραγματοποίησε περισσότερες συναλλαγές με πλαστικό χρήμα από αυτές που του έχει πιστώσει το taxisnet βάση των στοιχείων που έχουν δώσει οι τράπεζες στο ΥΠΟΙΚ.

Αν και τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι κατά μέσο όρο μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν δαπάνη με ηλεκτρονικό χρήμα που ανέρχεται, κατά μέσο όρο, στο 40% του εισοδήματός τους, θεωρούν ότι πολλοί είναι αυτοί που δεν έχουν πραγματοποιήσει τις σχετικές ηλεκτρονικές πληρωμές και δεν συγκεντρώνουν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό.

Σύμφωνα με ότι θα ισχύει έως και το τέλος του έτους, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να δαπανούν με πλαστικό χρήμα το 10% του εισοδήματός τους εφόσον το εισόδημα ανέρχεται σε έως 10.000 ευρώ, το 15% για το τμήμα του εισοδήματος από 10.000 έως 30.000 ευρώ και το 20% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 30.000 ευρώ με μέγιστο ποσό απαιτούμενης δαπάνης τις 30.000 ευρώ.

Στη φορολογική δήλωση κάθε μισθωτού και συνταξιούχου υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση αλλά όχι προσυμπλήρωση για το ποσό του δαπάνησε με πλαστικό χρήμα. Το ποσό που συμπληρώνεται τελικά στον σχετικό κωδικό 049-050 του είναι επιλογή του φορολογούμενου. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις φορολογούμενοι δηλώνουν υψηλότερο ποσό από αυτό που προκύπτει από την ηλεκτρονική πληροφόρηση, δηλαδή τα στοιχεία που έχουν δώσει στο υπουργείο Οικονομικών οι τράπεζες καθώς ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται.

Στο τραπέζι του ΥΠΟΙΚ βρίσκεται η προσυμπλήρωση του κωδικού με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την ηλεκτρονική πληροφόρηση προκειμένου οι φορολογούμενοι να πιεστούν εμμέσως για την αυξημένη χρησιμοποίηση των καρτών τους ως μέσα πληρωμής και να περιορίσουν τα μετρητά. Και αυτό διότι αν τους λείπει ποσό ηλεκτρονικών δαπανών κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης δεν θα μπορούν να το “μπαλώσουν” εύκολα και έτσι θα επιβαρύνονται με επιπλέον φόρο.

Στο ΥΠΟΙΚ αναγνωρίζουν ότι ενδεχομένως να προκύψουν προβλήματα από την προσυμπλήρωση και το κλείδωμα κυρίως μεταξύ έγγαμων ζευγαριών που οι δαπάνες δεν μοιράζονται πάντα ανάμεσα στους συζύγους. Για παράδειγμα, τι θα γίνεται στην περίπτωση που το σύνολο ή μεγάλο μέρος του εισοδήματος της συζύγου αποταμιεύεται. Θα επιχειρηθεί να βρεθεί λύση για αυτό το ζήτημα με μεταφορά δαπάνης από τον ένα σύζυγο στον άλλο όταν ο ένας δεν καλύπτει τη σχετική ελάχιστη ηλεκτρονική δαπάνη.

Επίσης, έχει αποφασιστεί το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους να είναι ενιαίο 30% και όχι κλιμακωτό. Για παράδειγμα, μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ ενώ έπρεπε να έχει πραγματοποιήσει με ηλεκτρονικό χρήμα δαπάνη 1.000 ευρώ θα πρέπει το 2020 να δαπανήσει 3.000 ευρώ.

Για το ποσό που λείπει από τον φορολογούμενο θα εξακολουθήσει να επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22%.

Πηγή: capital.gr