Το μοντέλο της Eurobank ακολουθεί η Alpha Bank

    Από: Startup Team

Σχέδιο για την τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων της τράπεζας και τη διαχείρισή τους από ανεξάρτητη εταιρεία, στην οποία θα μεταφερθεί προσωπικό της Alpha Bank, επεξεργάζεται η διοίκηση της τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το σχέδιο, με την κωδική ονομασία Galaxy, προβλέπει την τιτλοποίηση/πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 10 δισ. ευρώ και την ανάθεση και διαχείρισή τους σε εταιρεία στην οποία θα μεταφερθεί προσωπικό περίπου 700 ατόμων από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Alpha Bank.

Πρόκειται για το λεγόμενο μοντέλο carve out, που βασίζεται στην απόσχιση μιας δραστηριότητας και στη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, και το οποίο έχει εφαρμοστεί κατά κόρον σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, οι τράπεζες των οποίων αντιμετώπισαν αντίστοιχο πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τον τελευταίο χρόνο το μοντέλο αυτό έχει υιοθετηθεί και στη χώρα μας από τη Eurobank, καθώς και σε παραλλαγή από την Τράπεζα Πειραιώς. Η διοίκηση της Alpha Bank προσανατολίζεται σε αυτή τη λύση, η οποία αναμένεται να τεθεί υπό την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου άμεσα, προκειμένου να ξεκινήσουν και οι ενέργειες για την εξεύρεση επενδυτή. Η λύση αυτή προκρίθηκε για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους για την τράπεζα, που εξασφαλίζεται μέσα από τη μεταφορά του προσωπικού στη νέα εταιρεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η λύση που προτείνεται είναι πιο κοντά στο μοντέλο που έχει επιλέξει η Eurobank, δηλαδή την τιτλοποίηση αυτών των δανείων έτσι ώστε ένα μεγάλο μέρος να φύγει από τα βιβλία της τράπεζας, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο και την εξυγίανση του ισολογισμού της.

Στην περίπτωση της Eurobank, η τράπεζα υλοποιεί αυτή τη λύση μέσω της συνεργασίας που έχει ανακοινώσει με την Pimco και των δύο τιτλοποιήσεων των χαρτοφυλακίων Pillar και Cairo ύψους 2,5 και 7,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Tη διαχείριση αυτών των δανείων θα αναλάβει η FPS, δηλαδή η εταιρεία διαχείρισης του ομίλου Eurobank, στην οποία έχει μεταφερθεί προσωπικό περίπου 1.000 υπαλλήλων και η οποία θα μεταβιβαστεί σε ποσοστό 80% στην Pimco. Η Πειραιώς δρομολογεί ένα παρόμοιο μοντέλο σε συνεργασία με το σουηδικό όμιλο Intrum για την ανάθεση της διαχείρισης κόκκινων δανείων ύψους 26 δισ. ευρώ, αλλά βασική διαφορά σε σχέση με το μοντέλο της Eurobank είναι ότι η συμφωνία Πειραιώς – Intrum δεν προβλέπει ότι τα δάνεια αυτά θα φύγουν από τον ισολογισμό της τράπεζας. Διευκρινίζεται ότι οι τιτλοποιήσεις είναι ουσιαστικά πωλήσεις χαρτοφυλακίων, με τη διαφορά ότι οι τράπεζες κρατούν ένα τμήμα του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου στον ισολογισμό τους.

Πρόκειται συνήθως για το λεγόμενο υψηλής διαβάθμισης χαρτοφυλάκιο (senior note) ή τμήμα του χαρτοφυλακίου ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine note), για τα οποία κρατούν ανάλογες προβλέψεις και κεφάλαια. Το ακριβές ύψος του τμήματος που κρατούν στον ισολογισμό τους έχει πάντα να κάνει με το είδος της συγκεκριμένης συναλλαγής.

Το μοντέλο που θα ακολουθήσει η Alpha Bank αποσκοπεί στο κατά το δυνατόν μεγαλύτερο ξεκαθάρισμα του ισολογισμού της, επιλέγοντας την πώληση ενός σημαντικού μέρους των κόκκινων δανείων μέσω τιτλοποίησης. Το σχετικό μοντέλο μάλιστα η Alpha επιχειρεί να το εφαρμόσει στη θυγατρική της στην Κύπρο και ήδη βρίσκεται σε πολύμηνες διαπραγματεύσεις με την Altamira για τη μεταφορά κόκκινων δανείων ύψους 3,5 δισ. ευρώ σε ειδική εταιρεία που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό με την επωνυμία «Ερμής».

Η επιλογή του μοντέλου carve out κρίνεται από τη διοίκηση της τράπεζας επιβεβλημένη για την ταχύτερη επίτευξη των στόχων μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που με βάση τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου του 2019 διαμορφώθηκαν στα 24,7 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Στην Ελλάδα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται σε 21,3 δισ. ευρώ, και με βάση το πλάνο που έχει καταθέσει η διοίκηση της Alpha Bank στον SSM, θα μειωθούν στα 16,2 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019. Ηδη η τράπεζα έχει δρομολογήσει δύο μεγάλες τιτλοποιήσεις ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο Neptune ύψους 1,8 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις, για το οποίο η τράπεζα έχει λάβει ήδη μη δεσμευτικές προσφορές, και το χαρτοφυλάκιο Orion ύψους 1,9 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει στεγαστικά δάνεια, για το οποίο η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: kathimerini.gr