Έρευνα Πολιτικής της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας

    Από: Startup Team

H Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας (GEW) στοχεύει σε  έναν κόσμο όπου περισσότεροι άνθρωποι θα απελευθερώνουν τις ιδέες τους και θα τις μετατρέπουν σε υποσχόμενες νέες επιχειρήσεις – δίνοντας λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις και ενισχύοντας την οικονομική σταθερότητα σε όλο τον κόσμο.

Εν μέρει χάρη στις προσπάθειες της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας που ξεκίνησαν το 2008, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αφιερώνουν όλο και περισσότερη προσοχή στην προώθηση νέων και νεοσύστατων εταιρικών σχηματισμών. Πρωτοβουλίες όπως το “Startup Acts”, “startup policy advisors” και “Startup Nations” που έχουν εμφανιστεί σε πολλά κράτη αποτελούν πρώιμες ενδείξεις αυτής της τάσης.

 

Ωστόσο, για να είναι οι κυβερνήσεις σε θέση να βοηθήσουν με τον καλύτερο τρόπο, χρειάζονται καλύτερα στοιχεία, έρευνα και ανάλυση ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τα πραγματικά εμπόδια για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να αναπτυχθούν. Η ετήσια Έρευνα Πολιτικής της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας αποτελεί μια προσπάθεια κατά την οποία οι επιχειρηματίες ερωτώνται για τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι υπεύθυνοι χάραξης αυτής της πολιτικής μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες για τους επιχειρηματίες.

Πραγματοποιούμε αυτή την έρευνα για άλλη μία φορά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας 2014 το Νοέμβριο, προκειμένου να αξιολογήσουμε το κλίμα που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τις επιχειρήσεις σε στάδιο εκκίνησης. Τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν στη διαμόρφωση μελλοντικών αποφάσεων πολιτικής που επηρεάζουν τις νέες και νεοσύστατες εταιρίες. Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στον ακόλουθο σύνδεσμο www.gew.co/survey.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην καταγραφή των αντιλήψεων των επιχειρηματιών, ιδιαίτερα εκείνων των οποίων οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη ή έχουν τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις για να έχουν μεγάλη ανάπτυξη.  Οι απαντήσεις σας θα συνεισφέρουν σε μια έκθεση που θα δημοσιευθεί και θα αφορά την κατάσταση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων – παρουσιάζοντας τις σημαντικότερες δημόσιες πολιτικές που είναι αναγκαίες ώστε να ενθαρρύνουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στο ξεκίνημα και την εξέλιξή τους.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικότερα σημεία της έκθεσης της Έρευνας Πολιτικής της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας για το 2013:

  • Πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων παγκοσμίως είχαν μια επιχείρηση (76.9 %), τα δύο τρίτα των οποίων είχαν ξεκινήσει μέσα στα προηγούμενα πέντε χρόνια,  με το υπόλοιπο ποσοστό να προγραμματίζει να ιδρύσει μια επιχείρηση μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

  • Η Βόρεια Αμερική ήταν η περιοχή με το υψηλότερο τρέχον ποσοστό ιδιοκτησίας επιχειρήσεων στο 91%.

  • Παγκοσμίως, η πρόσβαση σε συμβούλους/μέντορες και η αμεροληψία των διαγωνισμών βαθμολογήθηκαν κατά κύριο λόγο θετικά.

Όλα τα στοιχεία των ερωτηθέντων είναι εμπιστευτικά. Η προθεσμία για τις απαντήσεις στην έρευνα του 2014 είναι 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Τι βρίσκεται στον ορίζοντα του δικτύου της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας:

16 Σεπτεμβρίου, 2014: Λήξη των αιτήσεων του διαγωνισμού Startup Open

20-26 Σεπτεμβρίου, 2014: Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συνέδριο GEC2 στην Κροατία

17-23 Νοεμβρίου, 2014: Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας 2014

16-19 Μαρτίου, 2015: Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συνέδριο GEC στο Μιλάνο