Ανακοινώθηκε το Balkan Venture Forum – COINVEST Edition

    Από: Startup Team

Το Balkan Venture ForumCOINVEST Edition θα λάβει χώρα στις 12-13 Νοεμβρίου 2014 στο Perla, Casino and Hotel, στη Nova Gorica, στη Σλοβενία. Σε αυτό το Φόρουμ μια κριτική επιτροπή θα επιλέξει 50 υποσχόμενες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,  με βάση την αίτηση τους, και θα τους δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την τεχνολογική και επιχειρηματική τους ιδέα (pitch) σε ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων και επενδυτών.

Επιπλέον οι επιλεγμένες εταιρείες θα λάβουν:

Ανακοινώθηκε το Balkan Venture Forum - COINVEST Edition

Μια εκπαιδευτική  συνεδρία – Venture Academy διάρκειας μισής ημέρας (11 Νοεμβρίου 2014) για την αύξηση της ετοιμότητας τους για την παρουσίαση της ιδέας τους

  • Ευκαιρίες για δικτύωση με επενδυτές, VCs και ταχεία αναπτυσσόμενες εταιρείες
  • Συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο με επενδυτές
  • Προβολή του προφίλ τους στο VIBE-database

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με στόχο να επιταχύνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη δικτύωση και τη δημιουργία συνεργασιών. Οι νικητές του διαγωνισμού αποκτούν άμεση πρόσβαση για συμμετοχή και παρουσίαση της επιχειρηματικής τους ιδέας στο αναγνωρισμένο European Venture Summit στις 9 & 10 Δεκεμβρίου 2014.

Η αίτηση για το BkVF στη Nova Gorica μπορεί να γίνει εδώ. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το διαγωνισμόpitching λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Ευκαιρία για 5 Ελληνικές startups να συμμετέχουν στο forum

Ανακοινώθηκε το Balkan Venture Forum - COINVEST Edition

Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) στο πλαίσιο του EU προγράμματος VIBE (Venture Initiative in the Balkan Europe) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει υποστήριξη για έναν περιορισμένο αριθμό επιλεγμένων startup εταιρειών (μέχρι 5) από την Ελλάδα, για τη συμμετοχή τους στο Φόρουμ με την προϋπόθεση να έχουν επιλεχθεί από την επιτροπή του BkVF για να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Προτεραιότητα θα δοθεί στις startup εταιρείες που δεν έχουν δεχθεί υποστήριξη από το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο παρελθόν. Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιλεγμένων εταιρειών ξεπεράσει τον προκαθορισμένο αριθμό θα ακολουθήσει δεύτερη αξιολόγηση από το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Περισσότερες Πληροφορίες:

To Balkan Venture Forum είναι ένας από τους κύριους στόχους του έργου VIBE (Venture Initiative in the BalkanEurope) του προγράμματος South-East Europe (SEE) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο VIBE (www.vibeproject.eu) είναι ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «SEE Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας» με κύριο στόχο να υποστηρίξει τη διευκόλυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το έργο VIBE στοχεύει στην προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης καινοτόμων ΜΜΕ και νεοσύστατων εταιρειών μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC-www.seerc.org)  είναι ο ελληνικός εταίρος στο έργο VIBE.