Το Διεθνές συνέδριο «ΙΝΝΟVATION ΙD2016» για το Design ως καταλύτη της καινοτομίας διοργανώνει το ΚΕΠΑ

    Από: Startup Team

Διεθνές συνέδριο με τον τίτλο «ΙNNOVATION ID2016» για το Design (σχεδιασμός) ως καταλύτη της καινοτομίας διοργανώνει το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) σε συνεργασία με το Design for Europe την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 9.30π.μ. στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12 – 14,Περιοχή Λαδάδικα).

Το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΚΕΠΑ στο έργο «DESIGN FOR EUROPE» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  μαζί με δεκατρείς (13) άλλους εταίρους από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του συνεδρίου, είναι η παρουσίαση καλών πρακτικών εφαρμογής του Design Driven Innovation (καινοτομία με τη Μεθοδολογία Design) τόσο στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, όσο και σε επίπεδο πολιτικής.  Το συνέδριο απευθύνεται στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στους επιχειρηματικούς και αναπτυξιακούς φορείς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη διάρκεια του συνεδρίου, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και να συνομιλήσουν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με επαγγελματίες και επιχειρηματίες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στις οποίες η Μεθοδολογία Design κατέχει εξέχουσα θέση στην πολιτική τους για την καινοτομία. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν δύο στρογγυλά τραπέζια ανοικτής συζήτησης για τα ζητήματα εφαρμογής πολιτικής στον τομέα του σχεδιασμού και του τρόπου με τον οποίο οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να  αξιοποιήσουν τη Μεθοδολογία Design για τη βιωσιμότητά του εγχειρήματός τους, καθώς και ένα θεματικό εργαστήριο (workshop).

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΚΕΠΑ κ. Νικόλαος Ευθυμιάδης «Το συνέδριο αποτελεί πραγματικά μία διαφορετική προσέγγιση επιχειρηματικότητας στην οποία ο επιχειρηματικός κόσμος και οι φορείς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας πρέπει να πρωτοστατήσουν. Αποτελεί σημαντικό βοήθημα στην προσπάθεια ανάδειξης της ανταγωνιστικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας ως διεθνές κέντρο καινοτομίας και σχεδιασμού με ισχυρή παραγωγική βάση».

Το συνέδριο εντάσσεται στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει το ΚΕΠΑ  με αφορμή τα εικοσιπέντε χρόνια δραστηριότητας του σε θέματα διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και σε ζητήματα προώθησης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και υποστηρίζεται από τους φορείς : ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ, Δήμος Θεσσαλονίκης, ΑΖΚ, City College, Dukakis Center, Iνστιτούτου Γκαίτε,  Creativity Platform, MIT Enterprise Forum Greece, Dromeas & SKG Startupers.

Σημειώνεται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρχει διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, ενώ η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι στα Αγγλικά.