Πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης για μικρές ελληνικές επιχειρήσεις

    Από: Startup Team

Το The Peoples Trust είναι ένας ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος μη – κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες που έχει δημιουργήσει η παρατεταμένη οικονομική κρίση. Στόχος του οργανισμού είναι να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το The People’s Trust υποστηρίζει νεοσύστατες και υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Το The Peoples Trust, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες των Ελλήνων επιχειρηματιών, τις καλές ιδέες που χρειάζονται γόνιμο χώρο για να αναπτυχθούν αλλά και την ανάγκη μιας δεύτερης ευκαιρίας για όσους επιχειρηματίες έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, δεν επιβάλλει περιορισμούς στον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι προς μικροχρηματοδότηση, ούτε στην ηλικία τους (απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους 18 ετών και άνω).

Η μικροχρηματοδότηση του The People’s Trust παρέχεται με τη μορφή δωρεάς και μπορεί να φτάσει έως τις €10.000 ανά επιχείρηση, δίνοντας στους επιχειρηματίες που δεν έχουν πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης τη δυνατότητα να καλύψουν ουσιαστικές ανάγκες σε εξοπλισμό και υπηρεσίες προκειμένου να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Η δωρεά συνδυάζεται με την παροχή μικροδανείου μέσω της συνεργασίας του οργανισμού με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  Αction Finance Initiative (AFI) οπότε το ποσό της μικροχρηματοδότησης μπορεί, κατά περίπτωση, να φτάσει μέχρι και τις €20.000.

Τα κριτήρια μικροχρηματοδότησης καθώς και η διαδικασία αίτησης είναι διαθέσιμα στο: www.thepeoplestrust.org/el/apply.

Σημαντικό πλεονέκτημα για τους επιχειρηματίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του The People’s Trust  είναι, επίσης, οι δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης που παρέχει ο οργανισμός, οι οποίες περιλαμβάνουν διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου, εκπαίδευση και κατάρτιση, πρόσβαση σε επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες κ.ά. Επιδίωξη του οργανισμού είναι να προσφέρει στους Έλληνες επιχειρηματίες τα απαραίτητα εφόδια που θα τους βοηθήσουν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The People’s Trust μπορείτε να επισκεφθείτε το www.thepeoplestrust.org