ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Οι καινοτόμες ιδέες σας ζωντανεύουν!

    Από: Startup Team

Το έργο EMPHASIS προσκαλεί όλες τις ΜΜΕ, τις startups και τις spinoffs που βρίσκονται σε μία από τις επιλέξιμες περιοχές της Ελλάδας, της Ιορδανίας, της Ισπανίας, του Λίβανου, της Αιγύπτου και της Ιταλίας να υποβάλουν τη λύση τους σε μια από βιώσιμες προτεραιότητες όπως ορίζονται στο έργο, έως τις 15 Ιουνίου 2022!

Είκοσι τέσσερις (24) δικαιούχοι (4 ανά χώρα) θα επιλεγούν για να λάβουν δωρεάν υποστηρικτικές υπηρεσίες καινοτομίας για να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές ιδέες και να δικτυωθούν με συνεργάτες στις περιοχές του έργου.

 

Οι επιλεγμένες ΜΜΕ θα υποστηριχθούν από μια ομάδα ειδικών:

  • Να ενισχύσουν την ικανότητα τους για καινοτομία τεχνολογίας/ προϊόντος/ υπηρεσίας
  • Να κατανοήσουν τις ευκαιρίες τους για διασυνοριακές συνεργασίες στην περιοχή της Μεσογείου
  • Να προετοιμαστούν για τη δημιουργία έργων Ανοιχτής Καινοτομίας με διακρατικούς φορείς
  • Να σχεδιάσουν με συνεργάτες νέες καινοτόμες ιδέες Ε&Α στους στοχευμένους τομείς
  • Να αναπτύξουν τεχνικές, εμπορικές, οικονομικές και νομικές τους δεξιότητες που σχετίζονται με την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας
  • Να επεκτείνουν το δίκτυό τους

 

Η προθεσμία της υποβολής προτάσεων είναι έως την Τετάρτη 15/6/2022.

Υποβάλλετε ΤΩΡΑ την ιδέα σας μέσω του συνδέσμου: eu.jotform.com/form/221017968897471

Έγγραφα Πρόσκλησης:
Ανοιχτή Πρόσκληση
Πρότυπο Αίτησης

Για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες, ερωτήσεις και απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο email: eu.emphasisproject@gmail.com

Το έργο EMPHASISEuroMediterranean Network Facilitating Market Uptake of Innovations from SMEs υλοποιείται με επικεφαλή εταίρο την KiNNO Consultants Ltd , χρηματοδοτείται από τo πρόγραμμα ENI CBC MED.

*Η υποβολή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας και αποκλειστικά στην Αγγλική Γλώσσα.