Η ελληνική PeopleCert ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες εταιρείες στην Ευρώπη

    Από: Startup Team

Σημαντική διάκριση για την PeopleCert, η οποία αναδείχθηκε στα European Business Awards ως μία από τις πιο δυναμικές, καινοτόμες εταιρείες στη Μ. Βρετανία και την Ευρώπη. Ειδικότερα, η PeopleCert συμπεριλαμβάνεται στη λίστα «αριστείας» με τις εταιρείες «που Αξίζουν να Προσέξουμε» (“Ones to Watch”) και διακρίνεται ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης ως απότοκο των εξαιρετικών της επιδόσεων, αλλά και προοπτικών που έχει στην παγκόσμια αγορά της πιστοποίησης προσώπων.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η PeopleCert είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που διακρίθηκε ανάμεσα σε σημαντικές και οικονομικά ισχυρές εταιρείες στη Μ. Βρετανία, καθώς ανέδειξε έμπρακτα μέσα από την επιχειρηματική της δράση τις βασικές αρχές των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων: Επιτυχία, Καινοτομία, Ηθική και Διεθνείς πρακτικές.

Σημαντική διάκριση για την PeopleCert, η οποία αναδείχθηκε στα European Business Awards ως μία από τις πιο δυναμικές, καινοτόμες εταιρείες στη Μ. Βρετανία και την Ευρώπη. Ειδικότερα, η PeopleCert συμπεριλαμβάνεται στη λίστα «αριστείας» με τις εταιρείες «που Αξίζουν να Προσέξουμε» (“Ones to Watch”) και διακρίνεται ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες της Ευρώπης ως απότοκο των εξαιρετικών της επιδόσεων, αλλά και προοπτικών που έχει στην παγκόσμια αγορά της πιστοποίησης προσώπων.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η PeopleCert είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που διακρίθηκε ανάμεσα σε σημαντικές και οικονομικά ισχυρές εταιρείες στη Μ. Βρετανία, καθώς ανέδειξε έμπρακτα μέσα από την επιχειρηματική της δράση τις βασικές αρχές των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων: Επιτυχία, Καινοτομία, Ηθική και Διεθνείς πρακτικές.

Πηγή: Fortunegreece.com