Η Geabit του Ευάγγελου Καραθάνου “ξεκλειδώνει” τη δυναµική της καλλιέργειας

    Από: Startup Team

Έχει βραβευτεί από τη Nissan ως µια από τις 19 startups που αλλάζουν τον κόσµο, ενώ έχει αποσπάσει και το πρώτο βραβείο καινοτοµίας από το κράτος του Ισραήλ για τα 70 χρόνια Ισραήλ. Η Geabit, η startup που δηµιούργησε ο Ευάγγελος Καραθάνος (21 ετών) αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο αγροτικός τοµέας, έχει ως στόχο να ξεκλειδώσει όλη τη δυναµική µιας καλλιέργειας, µεγιστοποιώντας τη σοδειά του αγρότη, µειώνοντας παράλληλα τα κόστη, τη χρήση χηµικών, ενέργειας και νερού. Η τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Geabit καταγράφει τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο έδαφος και στον αέρα και προσφέρει συµβουλές στον αγρότη για το πώς θα µεγιστοποιήσει τη σοδειά του, θα µειώσει το ρίσκο του και θα περιορίσει την περιττή χρήση χηµικών, ενέργειας και νερού.

Οι αισθητήρες που αναπτύσσει η Geabit καταγράφουν και αναλύουν, µε τη χρήση τεχνητής νοηµοσύνης και µηχανικής µάθησης, την υγεία, την ανάπτυξη των φυτών, καθώς και τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν σε µια καλλιέργεια, µε αποτέλεσµα να µπορεί ο αγρότης να έχει τον πλήρη έλεγχο της καλλιέργειάς του εξ αποστάσεως. Οι αγρότες που χρησιµοποιούν την τεχνολογία της Geabit για πρώτη φορά καταγράφουν κατά µέσο όρο 30% αύξηση στη σοδειά τους στο πρώτο έτος, ενώ η τεχνολογία της startup έχει φτάσει µέχρι στιγµής σε 6 χώρες, µεταξύ των οποίων η Ολλανδία, το Ισραήλ και η Ισπανία. Δείγµα της καινοτοµίας της είναι επίσης το γεγονός ότι η Geabit ανήκει στο Inception Program της NVIDIA, πρόγραµµα στο οποίο ανήκουν startups που φέρνουν την επανάσταση σε τοµείς µέσω Deep Learning και τεχνητής νοηµοσύνης.

Πηγή: Forbes.com