Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του “European Startup Universe Greece 2022”

    Από: Startup Team

Ολοκληρώνεται η φετινή διοργάνωση του προγράμματος European Startup Universe Greece, με την Ελλάδα να συμμετέχει μαζί με 7 χώρες τις Ρουμανία, Κύπρος, Κροατία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία και Ισπανία. Συνολικά στο ESU συμμετείχαν 1500+ Founders, 600+ Startups, 93 Speakers, 142 Experts, ενώ ολοκληρώθηκαν 48 Workshops και συμπληρώθηκαν 45 Office Hours. Όσον αφορά τους Founders, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είχε τις περισσότερες εγγραφές από startups και ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων συγκριτικά με τις άλλες χώρες.

Πιο αναλυτικά, στο ESU Greece συμμετείχαν 457 founders, 220 startups, 45 experts, 12 speakers, 4 strategic partners, 23 community partners, 5 media partners, ενώ τα workshops και office hours ήταν συνολικά 12. Φέτος δόθηκε έμφαση στο κομμάτι της γυναικείας επιχειρηματικότητας, έχοντας 7 γυναίκες speakers στο σύνολο των 12, 25 γυναίκες experts στο σύνολο των 45 και με την συμμετοχή 36% γυναικών Founders, ξεπερνώντας το 24% της διοργάνωσης Greek Startup Universe (το ίδιο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε μόνο για την Ελλάδα το 2021).

Μέσα από το ESU, οι startup που συμμετείχαν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε μία σειρά από δραστηριότητες όπως τα Office hours, τα Workshops, τα 1on1 Meetings με experts, τα Community-Forum επικοινωνίας, το εκπαιδευτικό υλικό, διάφορες προσφορές ή και δωρεάν διάθεση υπηρεσιών και startup εργαλείων. Επιπλέον, από τις 220 νεοφυείς επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στην ελληνική διοργάνωση, 20 και παραπάνω από αυτές πρόκειται να συναντήσουν τον Μάιο Angel Investors, αριθμός που αντιστοιχεί στο 21,1% του συνόλου των 8 χωρών που συμμετείχαν.

Ευχαριστούμε θερμά τη Γενική Γραμματεία του Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την παραχώρηση αιγίδας και το συνεχές ενδιαφέρον προς στο πρόγραμμα, τον χορηγό της διοργάνωσης, efood αλλά και την Vios Coworking για την υποστήριξη. Επίσης, είμαστε ευγνώμονες για τους στρατηγικούς συνεργάτες του ESU Greece, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στον Άγιο Φραγκίσκο, τον Σύλλογο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), την Smart Umbrella Innovation & Development, το Entrepreneurship Hub of ACT, αλλά και όλους τους community και media partners.

Το κλείσιμο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 6 Μαΐου 2022, 5:00 μ.μ.- 8:00 μ.μ. και θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου των προγραμμάτων του ESU, συζήτηση σε πάνελ για το Τεχνολογικό Οικοσύστημα της ΕΕ, τους ιδρυτές των προγραμμάτων του ESU που θα παρουσιάσουν τις startups τους και ένα διαδυκτιακό Networking Event, μέσω της πλατφόρμας Airmeet, με σκοπό την γνωριμία και αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ: bit.ly/ESUConference

Εκ μέρους του InfinityGreece διοργανωτή του ESU Greece 2022, σας ευχαριστούμε για την γενναιόδωρη υποστήριξη και την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα!

 

(In English)

This year’s edition of the European Startup Universe Greece program is completed, with Greece participating along with 7 countries – Romania, Cyprus, Croatia, Cyprus, Hungary, Luxembourg, Slovenia and Spain. In total 1500+ Founders, 600+ Startups, 93 Speakers, 142 Experts participated in ESU, while 48 Workshops were completed and 45 Office Hours were completed. Regarding Founders, it is worth noting that Greece had the most registrations from startups and startup founders compared to other countries.

In more detail, ESU Greece was attended by 457 founders, 220 startups, 45 experts, 12 speakers, 4 strategic partners, 23 community partners, 5 media partners, while the workshops and office hours both numbered 12. This year the emphasis was on the female entrepreneurship part, having 7 female speakers out of 12, 25 female experts out of 45 and with 36% female Founders participation, surpassing the 24% of the Greek Startup Universe event (the same program implemented only for Greece in 2021).

Through ESU, the participating startups had the opportunity to take part in a series of activities such as Office hours, Workshops, 1on1 Meetings with experts, Community-Forum communication, educational material, various offers, perks or free services and startup tools. In addition, out of the 220 startups that participated in the Greek event, 20 or more of them are going to meet Angel Investors in May, a number that corresponds to 21.1% of the total of the 8 participating countries.

We would like to thank the General Secretariat of Greeks Abroad & Public Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs and the General Secretariat for Research & Innovation of the Ministry of Development & Investment for the patronage and the continuous interest, the sponsor of the program, efood, and Vios Coworking for their support. We are also grateful to ESU Greece’s strategic partners, the Economic & Commercial Affairs Office of the Consulate General of Greece in San Francisco, the Greek Association of Women Entrepreneurs (SEGE), the Smart Umbrella Innovation & Development, the Entrepreneurship Hub of ACT, and all community and media partners.

The Closing Conference will take place online on 6 May 2022, 5:00 p.m. – 8:00 p.m. and will include the presentation of the results and impact of the ESU programs’, a panel discussion on the EU Technology Ecosystem, ESU programs’ founders pitching their startup and a massive Networking Event, via the Airmeet platform, to e-meet and interact with each other.

More information can be found here: bit.ly/ESUConference

On behalf of InfinityGreece, the organizer of ESU Greece 2022, we thank you for your generous support and your participation in the program!