Το ταξίδι των Ελληνικών Start-ups επιχειρήσεων στην τεράστια και ποικιλόμορφη αγορά Ασίας-Ειρηνικού

    Από: Startup Team

Ο κόσμος των επιχειρήσεων σήμερα δεν γνωρίζει σύνορα και οι Ελληνικές Start-ups επιχειρήσεις δεν αποτελούν εξαίρεση. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, με τις ποικίλες αγορές και τις τεράστιες ευκαιρίες, έχει γίνει ένας δελεαστικός προορισμός για επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν το αποτύπωμά τους. Ωστόσο, ο δρόμος προς την επιτυχία σε αυτές τις απομακρυσμένες αγορές είναι συχνά γεμάτος προκλήσεις, ιδιαίτερα για τις Ελληνικές Start-ups επιχειρήσεις. Αυτές οι προκλήσεις κυμαίνονται από τον εντοπισμό των υπηρεσιών τους έως τη λήψη ρυθμιστικών εγκρίσεων, την καθιέρωση παρουσίας και την εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές Start-ups επιχειρήσεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Τοπική προσαρμογή υπηρεσιών:

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις Ελληνικές Start-ups επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού είναι η ανάγκη τοπικής προσαρμογής των προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Κάθε χώρα σε αυτή την τεράστια και ποικιλόμορφη περιοχή έχει τις μοναδικές προτιμήσεις, γλώσσες και πολιτιστικές αποχρώσεις της. Η προσαρμογή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας για την κάλυψη της τοπικής αγοράς είναι ένα αποθαρρυντικό έργο. Η διαδικασία περιλαμβάνει την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, την προσαρμογή μηνυμάτων μάρκετινγκ και ακόμη και την τροποποίηση του ίδιου του προϊόντος σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ρυθμιστικές εγκρίσεις:

Για πολλές Ελληνικές νεοσύστατες επιχειρήσεις, ειδικά εκείνες του χρηματοπιστωτικού τομέα, η πλοήγηση στον λαβύρινθο των κανονισμών και των απαιτήσεων συμμόρφωσης μπορεί να είναι συντριπτική. Οι ρυθμιστικές εγκρίσεις είναι απαραίτητες για την απόκτηση εμπιστοσύνης και τη νόμιμη λειτουργία σε ξένες αγορές. Το αυστηρό ρυθμιστικό τοπίο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην πλοήγηση, θέτοντας ένα σημαντικό εμπόδιο για τις ελληνικές νεοσύστατες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά.

Καθιέρωση δραστηριοτήτων και διείσδυση στην αγορά:

Η καθιέρωση φυσικής παρουσίας σε μια ξένη αγορά και η αποτελεσματική διείσδυσή της δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Οι Ελληνικές νεοσύστατες επιχειρήσεις συχνά δυσκολεύονται με ερωτήσεις όπως πού να δημιουργήσουν ένα γραφείο, πώς να διαφημιστούν σε ένα τοπικό κοινό και ποιες στρατηγικές μάρκετινγκ να χρησιμοποιήσουν. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού είναι γνωστή για το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό της περιβάλλον, καθιστώντας ζωτικής σημασίας για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν μια καλά μελετημένη στρατηγική εισόδου στην αγορά.

Εύρεση εταίρων κοινοπραξίας:

Η συνεργασία μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που εισέρχονται στην αγορά Ασίας-Ειρηνικού. Η εξεύρεση κατάλληλων εταίρων κοινοπραξίας μπορεί να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν την τοπική εμπειρογνωμοσύνη και τα τοπικά δίκτυα, ενώ παράλληλα μοιράζονται τους κινδύνους και το κόστος της εισόδου στην αγορά. Ωστόσο, ο εντοπισμός των σωστών εταίρων και οι όροι διαπραγμάτευσης μπορεί να είναι ένα αποθαρρυντικό έργο, ειδικά όταν πρόκειται για διαφορετικούς πολιτιστικούς κανόνες και επιχειρηματικές πρακτικές.

Επικοινωνία με πιθανούς χρηματοδότες:

Η χρηματοδότηση είναι η ψυχή κάθε νεοσύστατης επιχείρησης και η εξασφάλιση επενδύσεων από πιθανούς χρηματοδότες σε μια ξένη αγορά απαιτεί αποτελεσματική επικοινωνία και οικοδόμηση σχέσεων. Οι Ελληνικές νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορεί να δυσκολευτούν να προσεγγίσουν επενδυτές που μπορεί να μην μοιράζονται την ίδια γλώσσα και κουλτούρα, οδηγώντας σε χαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ο τομέας της τεχνολογίας είναι ένας μεγάλος τομέας στην Αυστραλία και καλός χώρος για να επεκταθούν οι ελληνικές εταιρείες. Φτάνει μόνο να αναλογιστούμε ότι ο τομέας της τεχνολογίας απέφερε 167 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας. Αυτό είναι ~ 8,5% του ΑΕΠ της Αυστραλίας. Αν θεωρηθεί ως ένας κλάδος, ο τεχνολογικός τομέας θα ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος κλάδος στην Αυστραλία. Σύμφωνα με το «The Austrade Why Australia Benchmark Report 2022».

Στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για να ξεπεραστούν αυτές τις προκλήσεις.

Τοπική έρευνα αγοράς και ανάπτυξη στρατηγικής:

Πρέπει να πραγματοποιήσετε έρευνα αγοράς για να κατανοήσετε τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις της αγοράς-στόχου στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Πρέπει να αναπτύξετε και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες στρατηγικές εισόδου στην αγορά που λαμβάνουν υπόψη τις πολιτιστικές, γλωσσικές και περιφερειακές διαφορές. Προσαρμόζοντας την προσέγγισή τους σε κάθε αγορά, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορούν να συνδεθούν καλύτερα με τους τοπικούς καταναλωτές.

Εξειδίκευση σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης:

Είναι σημαντικό για τις Ελληνικές Start-ups επιχειρήσεις να εντοπίσουν και να συμμορφωθούν με τις νομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των αγορών-στόχων τους, ιδίως εκείνων του χρηματοπιστωτικού τομέα, διασφαλίζοντας την ομαλή και συμμορφούμενη είσοδό τους στην αγορά. Συνεργάζονται με τοπικές ρυθμιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και χρησιμοποιούν για να επιταχύνουν τις αιτήσεις και, ως εκ τούτου, να εξασφαλίσουν ταχύτερες εγκρίσεις.

Είσοδος στην αγορά:

Η υιοθέτηση μιας τοπικής προσέγγισης για την είσοδο στην αγορά είναι κρίσιμης σημασίας. Πρέπει να επιλέξετε τη σωστή τοποθεσία για οποιαδήποτε παρουσία λιανικής, καθώς και να έχετε μια διαδικτυακή παρουσία και καμπάνια προσαρμοσμένη στην τοπική αγορά. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, οι ομάδες Facebook της τοπικής κοινότητας είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική και κερδοφόρα πηγή παραγωγής δυνητικών πελατών και πωλήσεων.

Διευκόλυνση Συνεργασίας

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, οι Ελληνικές Start-ups επιχειρήσεις θα επωφεληθούν συχνά από την ολοκλήρωση κατάλληλων κοινοπραξιών και κυρίως τοπικών εταίρων για να διεισδύσουν σε κάθε μεμονωμένη αγορά. Εναλλακτικά, οι Ελληνικές Start-ups επιχειρήσεις συχνά επωφελούνται από την απευθείας προσέγγιση τοπικών εταίρων (ορισμένοι από τους οποίους έχουν ήδη σχετικές ρυθμιστικές εγκρίσεις) προκειμένου να διεισδύσουν από κοινού στην αγορά. Για παράδειγμα, μια νεοσύστατη επιχείρηση χρηματοδότησης που επιθυμεί να επεκταθεί στην Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία μπορεί να επιταχύνει την είσοδό της στην αγορά έως και ένα έτος, απλώς συνεργαζόμενη με μια υπάρχουσα επιχείρηση που έχει ήδη λάβει τις εγκρίσεις από τις χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές.

Το ταξίδι των Ελληνικών Start-ups επιχειρήσεων στην τεράστια και ποικιλόμορφη αγορά Ασίας-Ειρηνικού είναι γεμάτο προκλήσεις. Από την τοπική προσαρμογή των υπηρεσιών έως τις ρυθμιστικές εγκρίσεις και την εξεύρεση εταίρων κοινοπραξίας, τα εμπόδια μπορεί να φαίνονται ανυπέρβλητα. Η προσαρμογή της προσφοράς προϊόντων σας – ή τουλάχιστον των προσπαθειών μάρκετινγκ – είναι απολύτως κρίσιμη για την επιτυχή επέκταση στην Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία ή την υπόλοιπη αγορά Ασίας-Ειρηνικού.

Δημήτριος Τσακούνης

Διευθυντής της Tsaks Consulting

Tsaks Consulting