Συμμετοχή σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο έρευνας για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις

    Από: Startup Team

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια ερευνητική μελέτη που διεξάγεται σε συνεργασία με το University of East Anglia (Αγγλία) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η μελέτη πραγµατοποιείται µε τη µορφή ερωτηµατολογίου και η συµπλήρωση του γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeALg5BM4qFfyPInMYWdXK72WdAgLWPSRgZv5WdvF_z8puBvA/viewform

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια εκπόνησης ακαδημαϊκής έρευνας που στοχεύει στην κατανόηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις. Το ερωτηματολόγιο είναι στα Αγγλικά, όλες οι απαντήσεις θα διατηρηθούν ανώνυμες, αυστηρά εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστική ανάλυση στα πλαίσια των ακαδημαϊκών στόχων. Ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης είναι 10 λεπτά. Αν και είναι εντελώς προαιρετική, η συμμετοχή σας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα για να εξασφαλιστεί ένα ουσιαστικό δείγμα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και υποστήριξη χρειαστείτε, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας: Δρ. Μαρία Αργυροπούλου (argyropouloum@gmail.com) και Δρ. Βασιλική Βράνα (vrana.vasiliki@gmail.com).