Το πρόγραμμα «Grow Together» και το βελτιωμένο μείγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οδηγεί σε ενδυνάμωση του περιθωρίου κέρδους

    Από: Startup Team

Ο Όμιλος Adecco ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 4ου τριμήνου και συνολικά του έτους 2019.

Αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2019

  • Μείωση εσόδων κατά 3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους, και μείωση των οργανικών1 εσόδων κατά 4% προσαρμοσμένα βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης (TDA)
  • Συνέχιση των καλών επιδόσεων στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους. Η βελτίωση της παραγωγικότητας του «Grow Together» και του μείγματος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξισορροπούν την επίδραση των χαμηλότερων εσόδων και κάνουν φανερά τα οφέλη που έφεραν στο περασμένο έτος
  • Ισχυρή ταμειακή ρευστότητα με βελτιωμένο DSO (ημέρες είσπραξης απαιτήσεων) κατά μία ημέρα σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους και ταμειακή μετατροπή στο 93%
  • Τα έσοδα τον Ιανουάριο του 2020 μειώθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους, με αντίστοιχη τάση για τον Φεβρουάριο

Αποτελέσματα έτους 2019

 

  • Μείωση εσόδων κατά 2% σε σύγκριση με 2018 και κατά 3% στα οργανικά έσοδα προσαρμοσμένα βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης (TDA), καθώς η οικονομική ανάπτυξη και η αγορά της στελέχωσης επιβραδύνθηκαν στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική
  • Περιθώριο EBITA2 εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών3  στο 4,6%, αυξημένο κατά 10 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το 2018, με το «Grow Together» να φέρνει διαρθρωτική βελτίωση του περιθωρίου
  • Καθαρά έσοδα που αναλογούν σε μετόχους του Ομίλου Adecco €727 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 59% σε σύγκριση με το περασμένο έτος
  • Ανακοίνωση εξαγοράς ιδίων μετοχών ύψους €600 εκατομμυρίων και προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή CHF 2,50
  • Το «Grow Together» έφερε εξοικονόμηση δαπανών ύψους €140 εκατομμυρίων, ξεπερνώντας τον στόχο, και βελτίωση του Net Promoter Score. Η General Assembly και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στον ψηφιακό τομέα πέτυχαν ισχυρή ανάπτυξη με αξιόλογες συνέργειες μέσα στο οικοσύστημα του Ομίλου Adecco.

«O Όμιλος έκλεισε το 2019 με ισχυρές επιδόσεις παρά τις μη ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και την επιβράδυνση της αγοράς. Παρά τις συνθήκες της αγοράς που επηρέασαν τα έσοδα, δεν σταματήσαμε τις μακροχρόνιες επενδύσεις και παραμείναμε εστιασμένοι στην στρατηγική «Perform, Transform, Innovate» για να ενδυναμώσουμε τον οργανισμό και να έχουμε κερδοφόρα ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα του προγράμματος «Grow Together», οι ενέργειες σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική μας και η ενίσχυση του μείγματος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας έφεραν δομική βελτίωση στην κερδοφορία μας, με το περιθώριο κέρδους το 4ο τρίμηνο να είναι αυξημένο κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους, 6ο τρίμηνο στη σειρά που παρατηρείται αύξηση.

Το 2019, το «Grow Together» ενσωματώθηκε ακόμα περισσότερο στον οργανισμό μας, ξεπερνώντας τους στόχους σε παραγωγικότητα και υποστηρίζοντας μία βελτίωση 10 μονάδων βάσης στο περιθώριο EBITA. Αυτή η βελτίωση στην κερδοφορία ήρθε ενώ συνεχίσαμε να επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, χτίζοντας το πορτφόλιο των ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων μας και ενδυναμώνοντας την επιχειρηματική μας δραστηριότητα σύμφωνα με τη στρατηγική μας περί καινοτομίας. Ισχυρή ανάπτυξη επιτεύχθηκε στην General Assembly και κατορθώσαμε περαιτέρω προσέλκυση πελατών μέσω του μοναδικού μας 360ο οικοσυστήματος λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως οι στρατηγικές μας προτεραιότητες είναι σωστές και πως τις εκτελούμε με επιτυχία. Επίσης, είχαμε βελτιωμένη ρευστότητα και κλείσαμε το έτος με ισχυρό ισολογισμό, γεγονός που μας επέτρεψε να ανακοινώσουμε την εξαγορά ιδίων μετοχών €600 εκατομμυρίων, επιπρόσθετα του μερίσματος, για μία συνολική απόδοση προς τους μετόχους σχεδόν €1 δισεκατομμυρίου για το 2019.

Το 2020 σηματοδοτεί το τελευταίο έτος του τρέχοντος στρατηγικού μας κύκλου και παραμένουμε εστιασμένοι στο να επιτύχουμε περαιτέρω βελτίωση στο περιθώριο κέρδους και ανάπτυξη κερδοφορίας. Μέσω του «Grow Together» αξιοποιούμε ολοένα και περισσότερο ψηφιακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης front-office λύσης μας και της εφαρμογής για υποψηφίους, για να διαφοροποιηθούμε και να κάνουμε τη λειτουργία μας πιο αποτελεσματική. Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να επιτύχουμε τον στόχο για €250 εκατομμύρια σε παραγωγικότητα από το «Grow Together» το 2020 και για αξιοποίηση των 360ο λύσεων HR για να ενισχύσουμε την επιτυχία των πελατών μας και των υποψηφίων και για να επιτύχουμε κερδοφόρα ανάπτυξη.»