1 ευρώ επένδυσης σε data centers επιστρέφει 8,23 ευρώ στην ελληνική οικονομία

    Από: Startup Team

Η τεχνολογία δεν είναι μόνο το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα. Είναι επίσης ο κύριος μοχλός ανάκαμψης.

Πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη έχουν για την ελληνική οικονομία οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, όπως είναι τα data centers. Από το αμιγώς οικονομικό αποτύπωμα και τη δημιουργία υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας μέχρι την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων τεχνολογίας, η ανάπτυξη υποδομών data centers μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.

Κάθε €1 επένδυσης σε neutral multi-tenant data center (ουδέτερα κέντρα δεδομένων πολλαπλών χρηστών) αποφέρει €8,23 προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία. Τα οφέλη είναι άμεσα, καθώς κάθε €1 που επενδύεται, αποφέρει €2,45 στην οικονομία.

Επίσης είναι έμμεσα, αφού κάθε €1 επένδυσης σε data centers, επιστρέφει €4,38 ευρώ στην οικονομία. Σημαντικά είναι και τα επαγωγικά οφέλη, καθώς κάθε €1 επένδυσης σε κέντρα υποδομών, αποφέρει €1,41 στην οικονομία.

Στα παραπάνω συμπεράσματα καταλήγει έρευνα της  ΙDG Research Services, η οποία διαπιστώνει ότι τα οφέλη από τις επενδύσεις σε data centers διαχέονται σε μεγαλύτερη κλίμακα στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

“Ο ψηφιακές υποδομές δημιουργούν συνθήκες σταθερής ανάπτυξης. Τα data centers δημιουργούν θέσεις  υψηλής εξειδίκευσης και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η ύπαρξη ψηφιακών υποδομών προσελκύει επενδύσεις από εταιρείες τεχνολογίας. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλληλοσυνδέονται και δημιουργούν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα”, σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr