250 νέες θέσεις εργασίας για την FlexCar μέχρι το τέλος του 2022

    Από: Startup Team

Σήµερα, 26 Ιουνίου 2021, η νεοφυής εταιρεία FlexCar ανακοινώνει τη δηµιουργία 250 νέων θέσεων εργασίας µέχρι το τέλος του 2022.

“H δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και η επένδυσή µας στην Ελλάδα και στο ανθρώπινο δυναµικό της είναι στις άµεσες προτεραιότητες µας και δικαιώνει την εµπιστοσύνη µας στην ελληνική οικονοµία” δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι η οµάδα της FlexCar να µεγαλώνει συνεχώς, επενδύοντας το επόµενο διάστηµα σε ανθρώπινο ταλέντο, και πιο συγκεκριµένα σε νέους Έλληνες που επιθυµούν να είναι µέλη µιας δυναµικής οµάδας, να εξελιχθούν και να εξειδικευτούν σε τοµείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η τεχνολογία, τα οικονοµικά, το µάρκετινγκ, έχοντας ως προτεραιότητα πάντα τον ανθρώπινο παράγοντα και τη δηµιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου.

H FlexCar ιδρύθηκε το 2018 και σήµερα έχει ήδη καταφέρει να αλλάξει τον τρόπο χρήσης και απόκτησης αυτοκινήτου για χιλιάδες καταναλωτές, έχοντας πραγµατοποιήσει επενδύσεις δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ στην Ελληνική οικονοµία, ενώ πρόσφατα συγκέντρωσε κεφάλαια 50 εκατοµµύρια ευρώ τα οποία θα επενδυθούν εξολοκλήρου