8ο Διεθνές Φόρουμ για την προώθηση των Πράσινων επενδύσεων

    Από: Startup Team

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 8ου Διεθνούς Φόρουμ για την προώθηση των Πράσινων επενδύσεων στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (Black Sea Economic Cooperation Organization – BSEC) και την προώθηση της διεθνούς πρωτοβουλίας του UNAI Hub SDG7 για την ενίσχυση του δασικού πλούτου του πλανήτη.

To Φόρουμ οργανώνεται, υπό την Αιγίδα της PERMIS, από το ΚΕΠΑ, με την ιδιότητα του συντονιστή του Πράσινου Δικτύου για την Ενέργεια στις χώρες του BSEC, από το 2016 και στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ «πράσινων» εξωστρεφών επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις χώρες του BSEC.

Στις εργασίες της πρώτης συνεδρίας του Φόρουμ στην έναρξη του ομίλησαν ο Υπ. Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρήστος Δήμας, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης, ο εκπρόσωπος της Γεωργίας, χώρας που ασκεί την Προεδρεία του BSEC στο τρέχον εξάμηνο, Deputy Minister of Economy and Sustainable Development Mr. David Tvalabeishvili, ο Γεν. Γραμματεύς της PERMIS-BSEC, amb. Lazar Comanescu, πρώην Υπ. Εξωτερικών της Ρουμανίας, ο αν. Γεν. Γραμματεύς της PERMIS – BSEC amb. Traian Chebeleu, ο Γεν. Γραμματεύς της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης των χωρών του Εύξεινου Πόντου (Parliamentary Assembly of the Black Sea Countries – PABSEC) prof. Asaf Hajiyev, οι πρέσβεις της Μολδαβίας amb. Anatol Vangeli, της Ουκρανίας amb. Sergii Shutenko, ο Γεν. Γραμματεύς της Παρευξείνιας Τράπεζας (Black Sea Trade and Development Bank – BSTDB) κ. Αριστοτέλης Σπηλιώτης, ο Ρυθμιστής της Ελληνικής Αγοράς Ενέργειας (ΡΑΕ) καθ. κ. Αθανάσιος Δαγούμας, η Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ. Αθηνά Χατζηπέτρου, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και ελληνικών οργανισμών ενέργειας καθώς και εκπρόσωποι ελληνικών μελετητικών και κατασκευαστικών εταιρειών.

Τα συμπεράσματα της συνεδρίας αυτής θα δημοσιευθούν μετά την έγκριση τους από την PERMIS – BSEC στο επόμενο χρονικό διάστημα και αναμένεται να τεθούν υπ’ όψη της ομάδος εργασίας (BSEC – WGE) για την ενέργεια στην επόμενη συνεδρίαση της τον Δεκέμβριο 2021.

Η δεύτερη συνεδρία αφορούσε την πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ, με την ιδιότητα του ως Ακαδημαϊκού Κόμβου του ΟΗΕ για τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (UNAI Hub SDG7), για την ενίσχυση των προσπαθειών αύξησης του δασικού πλούτου του πλανήτη και τις δυνατότητες συμμετοχής της Τ.Α. στις προσπάθειες αυτές.

Στην συνεδρία στην οποία συμμετέσχον περί τους σαράντα Δήμους από όλη την χώρα και η εκπρόσωπος του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ κ. Κωνσταντίνα Αγκρά, αποφασίσθηκε να προταθεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) η συν-διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου, στο Μπουραζάνι της Κόνιτσας στο διάστημα 12 – 13 Νοεμβρίου 2021.