Accenture: «Καύσιµο» για καινοτοµία η ανάπτυξη του 5G

    Από: Startup Team

Το 5G δεν αποτελεί απλά µια εξέλιξη στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αλλά πρωτίστως µία πλατφόρµα καινοτοµίας, η οποία αξιοποιώντας πολλές και πολλά υποσχόµενες τεχνολογίες (IoT, Τεχνητή Νοηµοσύνη, Μηχανική Μάθηση, Ροµποτική, Βιοµετρική, Cloud, Big Data, AR/VR κ.ά), θα µπορέσει να προσφέρει σύγχρονες και δυναµικές λύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας.

Με αφετηρία τις ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα του 5G παγκοσµίως και την υπόσχεση της νέας αυτής τεχνολογίας, η Accenture εκπόνησε την πρώτη ολοκληρωµένη µελέτη για το 5G στην Ελλάδα µε τίτλο «Fuel for Innovation: Greece’s Race to 5G». Η µελέτη αυτή κατέγραψε και ανέλυσε τις απόψεις της κοινωνίας, των επιχειρηµατικών κλάδων και των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για το 5G, ποσοτικοποιώντας τον αντίκτυπό του στην οικονοµία, ενώ παρέθεσε µία σειρά θεσµικών/επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών για την επιτάχυνση της υιοθέτησής του στην Ελλάδα.

Η ελληνική κοινή γνώμη για το 5G

H έρευνα αποκαλύπτει ότι το επίπεδο γνώσης και οικειότητας των Ελλήνων µε το 5G είναι εξαιρετικά υψηλό µε τους καταναλωτές να δείχνουν ενδιαφέρον για ένα µεγάλο εύρος εφαρµογών/ υπηρεσιών όπως: κάλυψη συνδεσιµότητας σε µη αστικές περιοχές, αποµακρυσµένη περίθαλψη, επαυξηµένη πραγµατικότητα στην εκπαίδευση, απρόσκοπτη ροή βίντεο 4K/8K, εφαρµογές «έξυπνων» πόλεων και ψηφιοποίηση του κράτους.

Οι υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο και ο ενιαίος λογαριασµός για ευρυζωνικές υπηρεσίες στο σπίτι και στο κινητό σε χαµηλότερη τιµή αποτελούν τα δύο βασικά κίνητρα για τους καταναλωτές προκειµένου να στραφούν στο 5G. Παρότι το µηνιαίο κόστος προβληµατίζει τους καταναλωτές, το 43% των ερωτηθέντων είναι πρόθυµοι να πληρώσουν ένα premium. Τέλος, η ασφάλεια, τα υψηλά µηνιαία τέλη, το κόστος απόκτησης κινητών νέας γενιάς και οι αντιλαµβανόµενοι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία θεωρούνται τα κύρια εµπόδια στην υιοθέτηση του 5G.

Η αντίληψη και η εξοικείωση των ελληνικών κλάδων

Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους θεωρούν ότι µε το 5G θα είναι σε θέση να αναπτύξουν εφαρµογές που θα τους εξοικονοµήσουν πολύτιµο χρόνο, θα επιλύσουν προηγούµενα άλυτα ζητήµατα και θα αποκτήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους. Παρόλα αυτά, 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι χρειάζονται υποστήριξη προκειµένου να αντιληφθούν και να οραµατιστούν πιθανές εφαρµογές και υλοποιήσεις του 5G στις επιχειρήσεις τους. Παράλληλα, η µελέτη αποκάλυψε και µια σχετική αβεβαιότητα για το 5G, καθώς µόνο το 44% των επιχειρήσεων πιστεύει τελικά στην γρήγορη επίτευξη των δραµατικά βελτιωµένων ταχυτήτων των δικτών πέµπτης γενιάς.

Ένα άκρως ενδιαφέρον εύρηµα είναι ο ρόλος των οικοσυστηµάτων στην προώθηση και υιοθέτηση λύσεων 5G, καθώς το 57% των εταιρειών είναι θετικά προσκείµενο στην προοπτική δηµιουργίας σχετικού οικοσυστήµατος εντός του κλάδου του. Επιπλέον, όσον αφορά τις επερχόµενες πιθανές συµπράξεις, το 54% των ερωτηθέντων τόνισε πως σκοπεύει να συνεργαστεί µε System Integrators/εταιρείες προγραµµατισµού λογισµικού, το 30% µε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και το 15% µε συµβουλευτικές εταιρείες προκειµένου να αποκτήσουν 5G υπηρεσίες και εφαρµογές.

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών

Η µελέτη ανέδειξε επίσης έναν υψηλό βαθµό σύγκλισης στις προσδοκίες και τα σχέδια των εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Όλοι οι πάροχοι συµφωνούν ότι το eMBB θα είναι από τις πρώτες διαθέσιµες εµπορικές υπηρεσίες 5G. Επιπλέον ανέφεραν ότι η βελτιωµένη εµπειρία των πελατών είναι ο κορυφαίος λόγος για την ανάπτυξη του 5G, µε την επέκταση της χωρητικότητας και την ανάπτυξη σταθερής ασύρµατης πρόσβασης να έπονται. Πρόσθετα, όλοι οι πάροχοι εξετάζουν πιθανά µοντέλα συνεργασίας για την ανάπτυξη του δικτύου.

Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ευκαιριών σε Β2Β επίπεδο, αναγνωρίζοντας ότι οι κλάδοι και οι πιθανές εφαρµογές του 5G πρέπει να προσδιοριστούν καλύτερα για τη µεγιστοποίηση απόδοσης των επενδύσεων. Ενδεικτικά, το 75% των παρόχων θα στοχεύσουν στον τουρισµό, ενώ το 50% θα επικεντρωθεί στη βιοµηχανία, την ενέργεια, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τις τηλεπικοινωνίες. Παρ’ όλα αυτά, καταγράφεται µία αβεβαιότητα µεταξύ των παρόχων για το εάν οι παραπάνω τοµείς θα καταβάλλουν τελικά µεγαλύτερο αντίτιµο για εξελιγµένες υπηρεσίες και εφαρµογές 5G, καθώς οι µισοί προσβλέπουν ότι θα το πράξουν, ενώ οι υπόλοιποι εµφανίζονται πιο απαισιόδοξοι. Στον αντίποδα, υπάρχει σύµπνοια απόψεων ότι οι καταναλωτές θα πληρώσουν έως 10% παραπάνω από τα υφιστάµενα πακέτα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας για υπηρεσίες 5G.

Η υπεραξία των οικοσυστημάτων

Για να επιταχυνθεί η αξιοποίηση του 5G, απαιτείται ο συντονισµός όλων των εµπλεκόµενων φορέων, µε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειριών και προστιθέµενης αξίας. Στo πλαίσιo της µελέτης εντοπίστηκαν βασικοί τοµείς για τη δηµιουργία οικοσυστηµάτων -Βιοµηχανία, Τουρισµός, Υγειά, Δηµόσια Ασφάλεια, Ενέργεια, Γεωργία, Έξυπνες Πόλεις- ο ταχύς σχηµατισµός και δραστηριοποίηση των οποίων θα συµβάλλει πολλαπλασιαστικά στην ελληνική οικονοµία. Ενδεικτικά στον τοµέα του τουρισµού το 5G µπορεί να συµβάλλει στην αναβάθµιση της τουριστικής εµπειρίας µέσω της χρήσης τεχνολογιών AR/VR, εφαρµογών µετάφρασης σε πραγµατικό χρόνο, καθώς και εφαρµογών IoT. Μέλη αυτού του οικοσυστήµατος µπορούν να αποτελέσουν ενδεικτικά οι ξενοδοχειακές µονάδες, τα µουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, οι συµβουλευτικές εταιρείες, οι πάροχοι Cloud και οι System Integrators, η κυβέρνηση και τα πανεπιστήµια.

Πηγή: Fortunegreece.com