Coaching & Mentoring: Πώς επιδρούν στην κουλτούρα των εταιρειών | Νέα Παγκόσμια Έρευνα της LHH

    Από: Startup Team
  • Η υλοποίηση προγραμμάτων Coaching και Mentoring1 έχει αυξηθεί κατά 30% και 34% αντίστοιχα λόγω της πανδημίας
  • Το Coaching και το Mentoring, όταν εφαρμόζονται σωστά, μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να προετοιμάσουν τους εργαζομένους τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις, επηρεάζοντας θετικά την απόδοση των επιχειρήσεων

Η πανδημία ανέδειξε τον ανθρώπινο παράγοντα ως καθοριστικό για την βιωσιμότητα των οργανισμών. Σε μία περίοδο ραγδαίων εξελίξεων και επιχειρηματικού ανταγωνισμού, η επιμόρφωση και η εξειδίκευση θεωρούνται προϋπόθεση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Εστιάζοντας σε αυτό, όλο και περισσότερες εταιρείες αναμένεται μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να στραφούν στην υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και ταλέντων, στοχεύοντας να αυξήσουν την καθημερινή απόδοση του δυναμικού τους, σύμφωνα με την νέα παγκόσμια έρευνα της LHH σε 326 στελέχη επιχειρήσεων. Οι ερωτηθέντες επιβεβαιώνουν σε ποσοστό 52% τη σημαντικότητα της εφαρμογής του Coaching και σε ποσοστό 50% του Mentoring για το μέλλον του οργανισμού όπου εργάζονται.

Εφαρμογή Mentoring & Coaching δια ζώσης ή ψηφιακά; Παρά την αύξηση που παρατηρείται στην προσφορά προγραμμάτων Coaching και Mentoring από την εμφάνιση της πανδημίας και μετά, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά στην εξ αποστάσεως εφαρμογή τους. Ενώ 71% των επιχειρήσεων επιλέγουν την εξ αποστάσεως εφαρμογή του Coaching και του Mentoring εξαιτίας της πανδημίας, ένα ποσοστό 86% των ερωτηθέντων απαντούν ότι το πρόγραμμα θα ήταν πιο αποτελεσματικό αν πραγματοποιούνταν δια ζώσης.

Πολλοί Coaches και Μέντορες στερούνται υψηλού επιπέδου απαραίτητων ικανοτήτων. Παρά τη θετική γνώμη των ερωτηθέντων σχετικά με τη χρησιμότητα των προγραμμάτων αυτών (50% πιστεύει ότι το να έχει ένα στέλεχος μιας επιχείρησης έναν μέντορα είναι ιδιαίτερα σημαντικό), η πλειοψηφία (62%) πιστεύει ότι οι Coaches και οι Μέντορες στον οργανισμό τους δεν είναι αποτελεσματικοί. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι Coaches και Μέντορες φαίνεται από την έρευνα πως στερούνται υψηλού επιπέδου αποτελεσματικότητας σε οκτώ βασικούς τομείς δεξιοτήτων/ικανοτήτων: 1) δημιουργία εμπιστοσύνης 2) μετάδοση αυτοπεποίθησης 3) παροχή χρήσιμης ανατροφοδότησης (feedback) 4) υποβολή ερωτήσεων για τη δημιουργία επίγνωσης 5) ενεργητική ακρόαση για καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων 6) παροχή καθοδήγησης στους coachees/mentees για να αναπτύξουν στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων τους 7) καθοδήγηση συνομιλιών με στόχο την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και τέλος 8) ικανότητα συντονισμού δύσκολων συζητήσεων.

Οι εργαζόμενοι είναι δεκτικοί, όμως η έλλειψη του απαιτούμενου χρόνου για Coaching και Mentoring είναι το κυριότερο εμπόδιο. Το 67% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι προϊστάμενοί τους τούς βοηθούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά, ενώ το 62% των εργαζομένων είναι δεκτικοί στην ανατροφοδότηση από άλλους. Παρόλα αυτά, ο ελάχιστος χρόνος που μπορούν να αφιερώνουν τα στελέχη στην εφαρμογή προγραμμάτων Coaching και Mentoring αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση μιας και το 76% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι λόγω άλλων προτεραιοτήτων δεν αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο.

Η παροχή καθοδήγησης είναι ο βασικός λόγος εφαρμογής προγραμμάτων Coaching και Mentoring. Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και πιο συχνά σε προγράμματα Coaching και Mentoring, ώστε να ενισχύουν τις δυνατότητες των ανθρώπων τους μέσα από την αποτελεσματική καθοδήγηση. Πιο συγκεκριμένα,  το 42% των στελεχών δήλωσε ότι η καθοδήγηση από άλλα στελέχη βοηθά τους ανθρώπους να αναδείξουν τις ικανότητες τους, 39% ότι επιδιώκει μέσω προγραμμάτων Coaching και Mentoring να φτιάξει ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και ανοιχτό προς τη διαφορετικότητα, ενώ ένα άλλο 42% δήλωσε πως με τα προγράμματα αυτά προετοιμάζει μια δεξαμενή ταλέντων που θα καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό στις εταιρείες τους. Το Coaching και το Mentoring επιδρούν θετικά τόσο στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων όσο και στη συνολική απόδοση της εταιρείας. Το 73% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως το Coaching έχει συνεισφέρει σημαντικά στην προσωπική τους ανάπτυξη, ενώ 68% πιστεύει ότι οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα στην γενικότερη επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Η Κατερίνα Βουρλογιάννη, Talent Development Director, LHH  δήλωσε σχετικά: «Επίσημα ή ανεπίσημα, κάποια μορφή Coaching ή Mentoring συνήθως εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό. Η σωστή εφαρμογή τους μπορεί να βοηθήσει τους ηγέτες να προετοιμάσουν τους εργαζομένους τους για μελλοντικές προκλήσεις και να επηρεάσουν θετικά την απόδοση του οργανισμού. Με την έρευνα αυτή, θελήσαμε να διερευνήσουμε μια σειρά θεμάτων για να κατανοήσουμε τι λειτουργεί και τι όχι στον τρόπο εφαρμογής του Coaching και του Mentoring στη σημερινή αγορά, αλλά και το πώς η πανδημία Covid-19 επηρέασε τον τρόπο εφαρμογής τους, καθώς και τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται σήμερα οι αποτελεσματικοί Coaches και Mentors. Η αξία τόσο του Coaching όσο και του Mentoring, όταν εφαρμόζονται σωστά, είναι αδιαμφησβήτητη. Για τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής τους, οι οργανισμοί θα πρέπει να αναζητούν μια προσαρμόσιμη στην εκάστοτε ανάγκη προσέγγιση,  από καταρτισμένα στελέχη που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Μια προσέγγιση που να μπορεί να παράγει μετρήσιμα και βιώσιμα αποτελέσματα, και να ενισχύει στην πράξη τους ανθρώπους με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν τόσο στον σημερινό όσο και στον μελλοντικό κόσμο της εργασίας».