Διημερίδα για την «Κυκλική Καινοτομία και Εργαστήρια Ανθεκτικών Πόλεων στην περιοχή της Αδριατικής»

    Από: Startup Team

Το Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης “ΑΕΙΠΛΟΥΣ” , διοργανώνει στις 20 & 21 Δεκεμβρίου 2021 ενημερωτική Διημερίδα για την «Κυκλική Καινοτομία και Εργαστήρια Ανθεκτικών Πόλεων στην περιοχή της Αδριατικής». Η διημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου CIRCLE – Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region (circle.adrioninterreg.eu/), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG ADRION (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ: 85% και Εθνικοί Πόροι 15%) και στο οποίο το Ινστιτούτο ΑΕΙΠΛΟΥΣ είναι εταίρος. Οι υπόλοιποι (13) εταίροι του έργου είναι Ινστιτούτα, Περιφερειακές Αρχές, Δήμοι και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί από την Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Ελλάδα.

Το έργο στοχεύει στην αύξηση και διάδοση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων που παράγονται σε αστικές περιοχές, μέσω μιας συνεργατικής προσέγγισης με τη συμμετοχή επιχειρηματικών φορέων, παραγωγών καινοτομίας, διοικητικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών καθώς και πολιτών. Στα πλαίσια του CIRCLE αναπτύσσονται  Εργαστήρια Κυκλικών και Ανθεκτικών Πόλεων (CIRCLabs) μέσω των οποίων θα σχεδιαστούν και θα δοκιμαστούν κυκλικά μοντέλα που θα εστιάζουν σε 4 πιλοτικά πεδία (βιομηχανική συμβίωση, οργανικά απόβλητα, ρεύματα ειδικών αποβλήτων και απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων -ΑΕΚΚ).

Η πρώτη μέρα της Διημερίδας (20 Δεκ. 2021), θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και θα εστιάσει στις Εφαρμογές της Κυκλικής Οικονομίας στα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – ΑΕΚΚ. Θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις και παρουσιάσεις από τους Έλληνες εταίρους του έργου (Ινστιτούτο ΑΕΙΠΛΟΥΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε) σχετικά με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των CIRCLabs που έχουν δημιουργηθεί στις περιοχές των δύο εταίρων. Συμμετοχή με παρουσιάσεις θα υπάρχει επίσης από εταιρίες του κλάδου, όπως η ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., η  Saint-Gobain Hellas.

Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας (21 Δεκ. 2021), θα πραγματοποιηθούν στο Αγρίνιο, στο Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών με εστίαση στις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές της Κυκλικής Οικονομίας στα Βιοαπόβλητα. Καθηγητές και ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Παν. Δυτικής Μακεδονίας θα κάνουν παρουσιάσεις σχετικά με την αξιοποίηση των αγροτικών υπολειμμάτων για την παραγωγή ενέργειας με την παραγωγή βιοαερίου, τη μετατροπή της βιομάζας σε βιοάνθρακα και άλλες χρήσιμες εφαρμογές μέσω της Κυκλικής Οικονομίας.

 

Οι εργασίες θα λάβουν χώρα υβριδικά, δηλαδή με φυσική παρουσία & διαδικτυακά. Για online σύνδεση

2η Ημέρα: upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJ0vfu6trj8uGtyFfG7vCsaAu-tLeBxneROZ