€1 δισ για το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

    Από: Startup Team

Διακριτό Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους και νέα Διαχειριστική Αρχή

Κομβικό ρόλο στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, στον οποίο θα κατευθυνθούν κονδύλια της τάξης του €1 δισ. από τους συνολικούς πόρους των €26,2 δισ., που προβλέπει το Εταιρικό Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο. Οι ψηφιακές δράσεις αφενός διατρέχουν οριζόντια σχεδόν το σύνολο του νέου Εταιρικού Συμφώνου, που ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρώτο από όλα τα κράτη – μέλη.

Αφετέρου το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 αφιερώνει ένα διακριτό Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους και νέα Διαχειριστική Αρχή. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που εγκρίθηκε χθες, θα κατανέμει συνολικούς πόρους €26,2 δισ. (εκ των οποίων €20,9 δισ. είναι η Κοινοτική συνδρομή και €5,3 δισ. η εθνική συνεισφορά,

Οι πόροι κατανέμονται σε πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής: τον καινοτόμο και “έξυπνο” οικονομικό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, τις υποδομές μεταφορών, το ανθρώπινο δυναμικό και τις χωρικές επενδύσεις.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, αυτό στοχεύει, κυρίως, στην παροχή νέων και αναβαθμισμένων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει την ιδιωτικότητα και την προστασίας των δεδομένων, καθώς και της προσβασιμότητας.

 

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Το Πρόγραμμα τηρεί την αρχή του καθολικού σχεδιασμού, στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας και στην κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες, εστιάζοντας στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής.

Σημείο αναφοράς, για την υλοποίηση του Προγράμματος, αποτελεί η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 -2025, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους στρατηγικούς άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού: Συνδεσιμότητα , Ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, Ψηφιακό μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες, Ψηφιακή Καινοτομία, Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών

Αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα, το Πρόγραμμα στοχεύει στον μετασχηματισμό της Οικονομίας και της Κοινωνίας, στην αξιοποίηση των δεδομένων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών Πληροφορικής και στην ηλεκτρονική υγεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στο sepe.gr