Εγκαταστάσεις για πυρόπληκτους από το ΕΑΠ

    Από: Startup Team

Άλλη μία πρωτοβουλία από Ελληνικό Πανεπιστήμιο μετά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για παροχή βοήθειας προς τους πυρόπληκτους.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του διαρκώς παρεχόμενου κοινωνικού του έργου ως ελάχιστη συμβολή στους δοκιμαζόμενους από τις καταστροφικές πυρκαγιές κατοίκους της Πελοποννήσου και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, παραχωρεί τις εγκαταστάσεις της Μαυρακείου Σχολής στο Ελληνικό Αρκαδίας για τη φιλοξενία των πυρόπληκτων κατοίκων.