ΕΚΤ και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

    Από: Startup Team

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Εύη Σαχίνη και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) και Εκτελεστικό Μέλος Παντελής Τζωρτζάκης.

O Αντιπρόεδρος της HDB Παντελής Τζωρτζάκης επεσήμανε: «Οι στοχευμένες συνεργασίες της HDB επεκτείνονται διαρκώς. Με το ΕΚΤ διευρύνουμε τη σύμπραξή μας στηρίζοντας την καινοτόμο επιχειρηματικότητα εμπράκτως με μια σειρά δράσεων και σημαντικών πρωτοβουλιών δικτύωσης για τις επιχειρήσεις».

Η Διευθύντρια του ΕΚΤ Εύη Σαχίνη δήλωσε: «Συμφωνήσαμε να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία ως δύο φορείς που παρεμβαίνουν αποφασιστικά στο σύστημα καινοτομίας, και να σχεδιάσουμε συνέργειες προς όφελος της αναπτυξιακής δραστηριότητας στη χώρα».

ΕΚΤ και HDB θα διερευνήσουν από κοινού συμπράξεις για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της συμμετοχής επιχειρήσεων σε δράσεις δικτύωσης και εξωστρέφειας. Η HDB είναι σε θέση να προσδώσει προστιθέμενη αξία στα δημόσια δεδομένα που παράγει το ΕΚΤ (δείκτες, στοιχεία, στατιστικές) με δημόσιο αναπτυξιακό όφελος. Ειδικότερα, θα αξιοποιήσει τα δημόσια δεδομένα που διαθέτει το ΕΚΤ για να ομαδοποιήσει καλύτερα τους πληθυσμούς ενδιαφέροντος (π.χ. ερευνητές) ανά κλάδο, εντοπίζοντας τυχόν ανάγκες και χρηματοδοτικά κενά. Επίσης, θα βασιστεί σε ανωνυμοποιημένους στατιστικούς δείκτες, δεδομένα και στοιχεία που συγκεντρώνει το ΕΚΤ, για να συμβάλλει στον σχεδιασμό πολιτικών που αφορούν το σύστημα Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Ψηφιακής Οικονομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επιτάχυνσης συνεργασιών ελληνικών εταιρειών για τη δημιουργία διεθνών ανταγωνιστικών σχημάτων με βάση τη γνώση της αγοράς την οποία διαθέτει το ΕΚΤ. Στο μνημόνιο συνεργασίας προβλέπονται δράσεις ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης επιχειρήσεων για εγχώρια και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, καθώς και υποστήριξη για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Επιπλέον, προβλέπεται να διερευνηθεί η διαμόρφωση κοινής διαγνωστικής μεθοδολογίας και εργαλείων αξιολόγησης του τεχνολογικού και καινοτομικού επιπέδου των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτή η μεθοδολογία και τα εργαλεία μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν και από τους δύο φορείς για τη διαμόρφωση στοχευμένων δράσεων με επίκεντρο την καινοτομία.

 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB)

Κύριος στόχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB)  είναι η προώθηση της βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ο κεντρικός ρόλος της HDB είναι να λειτουργεί ως εφαλτήριο για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση, αντιμετωπίζοντας τις δυσλειτουργίες της αγοράς, και να ενθαρρύνει με στοχευμένες δράσεις τις επενδύσεις και τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Επίσης η HDB, θέλοντας να διαμορφώσει πολιτικές στήριξης για την καινοτομία των Επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, δημιουργεί συνδυασμούς χρηματοδοτικών εργαλείων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που θα προσφέρουν πολλαπλά μέσα πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Παράλληλα, παρέχει  ψηφιακά εργαλεία δικτύωσης με διεθνή οικοσυστήματα που προάγουν την εξωστρέφεια και τον προσανατολισμό σε καινοτόμες δραστηριότητες.

Στο φάσμα των δραστηριοτήτων της, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα:

 • σχεδιάζει και δημιουργεί χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βέλτιστη διοχέτευση τόσο των εθνικών όσο και διεθνών κονδυλίων,
 • προωθεί την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
 • στηρίζει τις επιχειρήσεις της χώρας στην προσπάθεια διεθνοποίησής τους ενώ, ταυτόχρονα, διευκολύνει τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές,
 • προσελκύει κεφάλαια με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το ΕΚΤ:

 • αναπτύσσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας, την εξωστρέφεια και τη δικτύωση, την ανάπτυξη του δυναμικού καινοτομίας επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων, και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού,
 • παράγει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας μας για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας,
 • διεξάγει έρευνες, συλλέγει στοιχεία και παράγει εθνικές στατιστικές σε τομείς της επιστήμης & τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας,
 • αναπτύσσει συστήματα Διακυβέρνησης Δεδομένων που αφορούν το σύστημα έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας προκειμένου να ενισχύεται με στοιχεία και τεκμήρια η άσκηση και η αποτίμηση δημόσιων πολιτικών και να υποστηρίζονται αποφάσεις,
 • είναι ο θεσμικός οργανισμός σε εθνικό επίπεδο για την οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών,
 • συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει για περαιτέρω χρήση, ως δημόσια δεδομένα, έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού,
 • παρέχει υπηρεσίες σε πλήθος ελληνικών οργανισμών (βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία) για την οργάνωση και διάθεση προτυποποιημένης και έγκριτης πληροφορίας.