Ένα εργαλείο – «πυξίδα» για ναυτιλιακές εταιρείες και επενδυτές από το EN.I.R.I.S.S.T

    Από: Startup Team

Μια πλατφόρμα που επεξεργάζεται δεδομένα και μεταβλητές, μπορεί να συντελέσει στη λήψη στοχευμένων αποφάσεων που αφορούν μεταφορά φορτίων, επενδύσεις και ναύλα, αναβαθμίζοντας τη ναυτιλία και το θαλάσσιο εμπόριο.

Το εργαλείο αυτό, αναπτύχθηκε από την Εθνική Ερευνητική Υποδομή EN.I.R.I.S.S.T,  η οποία συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο πλαίσιο της δεύτερης πλατφόρμας, της «Ναυτιλίας και Χρηματοπιστωτικών Αγορών».

Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Λυρίδη, αναπληρωτή καθηγητή και διευθυντή του Τομέα της Μελέτης Πλοίου και Θαλάσσιων Μεταφορών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΝΜΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ο οποίος είχε τη συνεποπτεία της πρωτοβουλίας, η πλατφόρμα βασίζεται σε εκτιμήσεις στοιχείων (πραγματικών ή/και υποθετικών) της αγοράς.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε πλοιοκτήτες και επενδυτές, ενώ για να προκύψει η τελική εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη κριτήρια σχετικά με την Καθαρά Παρούσα Αξία, τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης, και τον Απαιτούμενο Ναύλο, με βάση και την ελάχιστη απόδοση που αναμένει ο πλοιοκτήτης/επενδυτής (WACC).

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή, μπορεί o ενδιαφερόμενος να εισάγει στοιχεία, τα οποία κατόπιν κατάλληλων υπολογισμών θα παρουσιάσουν σημαντικά αριθμητικά αποτελέσματα για την πιθανή είσοδό του στην αγορά ή στην απόσυρση ενδιαφέροντος.

Αυτό μπορεί να καταστεί πολύ χρήσιμο στην ποντοπόρο ναυτιλία, όπου οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις για τη μεταφορά φορτίου χύδην (υγρού και ξηρού), αφορούν μεταξύ άλλων και στον χρονισμό εισόδου και εξόδου από την αγορά.

Άλλωστε, η κατανόηση και ανάλυση των παραγόντων που διαμορφώνουν τη σχέση ζήτησης και προσφοράς, είναι καταλυτική για τις μεταφορές δια θαλάσσης, τα ναύλα και το κόστος των ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Το σύστημα περιλαμβάνει τη υλοποίηση ενός κυρίως back-end συστήματος για την επεξεργασία όλων των δεδομένων και των υπολογισμών και ενός front-end συστήματος για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων στον χρήστη.

Είναι μια εφαρμογή που ως σκοπό έχει την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των οικονομικών και διοικητικών στελεχών των οργανισμών και των επιχειρήσεων, που επιθυμούν την άμεση και γρήγορη ανάλυση και υπολογισμό σημαντικών μεταβλητών και δεδομένων καταλήγοντας στην παραγωγή ενός κατάλληλου γραφήματος για την άμεση απεικόνιση και ανάλυση της οικονομικής κατάστασης, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία λήψης απόφασης με γνώμονα τη βέλτιστη σχέση οικονομικού ρίσκου και μεγιστοποίησης κέρδους.