Επενδυτικές ευκαιρίες σε Τεχνητή νοημοσύνη, big data και κυβερνοασφάλεια

    Από: Startup Team

Τα συγκεντρωτικά έσοδα της τεχνητής νοημοσύνης, των big data και της κυβερνοασφάλειας αναμένονται σε $620 δισ. το 2025.

Επενδυτικές ευκαιρίες για τους επενδυτές αναμένεται να δημιουργήσουν, εντός του 2022, ανατρεπτικές (disruptive) τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα (big data) και η κυβερνοασφάλεια. “Την επόμενη δεκαετία, οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν ευκαιρίες στη διαδικασία μετάβασης προς μια οικονομία με καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα, καθώς και στις ανατρεπτικές (disruptive) τεχνολογίες”, αναφέρει η UBS, στην ετήσια έκθεση “Year Ahead” με τις προοπτικές του έτους 2022.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα συγκεντρωτικά έσοδα των “ανατρεπτικών τεχνολογιών” (“ABC technologies”/artificial intelligence, big data & cybersecurity), δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης, των μεγάλων δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας, αναμένεται να αυξηθούν από $384 δισ. το 2020 σε $620 δισ. το 2025. “Για την αξιοποίηση της ανάπτυξης στους συγκεκριμένους αυτούς τομείς, οι επενδυτές οφείλουν να κοιτούν πέρα από τις μετοχές τεχνολογίας πολύ υψηλής κεφαλαιοποίησης. Και να εστιάσουν σε ονόματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που θα μπορούσαν κάλλιστα να αναδειχθούν ως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία, καθώς και να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, προκειμένου να αποκτήσουν έκθεση σε εταιρείες, που βρίσκονται σε πρώιμη φάση ανάπτυξης”, σημειώνει η έκθεση.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το 2022 θα είναι “έτος ανακαλύψεων”, το οποίο θα δείξει ποια μορφή έχει πλέον η νέα “κανονικότητα”, μετά από δύο χρόνια τόσο από περιόδους lockdown, όσο και από φάσεις επαναλειτουργίας. “Το 2022 αναμένεται ότι θα είναι ένα “διχασμένο έτος”, με υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και πληθωρισμού κατά το 1ο εξάμηνο, τους οποίους θα διαδεχθούν χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης και πληθωρισμού το δεύτερο εξάμηνο”, τονίζει η UBS.

Όπως επισημαίνει, εντός του 2022, οι κεντρικές τράπεζες θα μειώσουν πιθανώς τις νομισματικές διευκολύνσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας υποχωρούν ολοένα και περισσότερο. “Ωστόσο, η αυστηρότερη πολιτική δεν αναμένεται να αποτρέψει τις θετικές αποδόσεις της αγοράς μετοχών”, αναφέρει η έκθεση.

Διαβάστε περισσότερα στο sepe.gr