Γιατί οι ομάδες με διαφορετικότητα είναι εξυπνότερες

    Από: Startup Team

Η προσπάθεια αύξησης της ποικιλομορφίας στο χώρο εργασίας δεν είναι ένα κενό σύνθημα – είναι μια καλή επιχειρηματική απόφαση. Μια έκθεση του ινστιτούτου McKinsey του 2015 για 366 δημόσιες εταιρείες διαπίστωσε ότι εκείνες που ήταν στην κορυφή του τεταρτημορίου για εθνική και φυλετική πολυμορφία στη διαχείριση είχαν 35% περισσότερες πιθανότητες να έχουν οικονομικές αποδόσεις πάνω από τη μέση βιομηχανία τους και εκείνες στο κορυφαίο τεταρτημόριο για την ποικιλομορφία των φύλων ήταν 15% πιο πιθανές να έχει αποδόσεις πάνω από το μέσο όρο της βιομηχανίας.

Σε μια παγκόσμια ανάλυση 2.400 εταιρειών που διεξήγαγε η Credit Suisse, οργανισμοί με τουλάχιστον ένα θηλυκό μέλος του διοικητικού συμβουλίου απέδωσαν υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων και υψηλότερη αύξηση καθαρού εισοδήματος από εκείνες που δεν είχαν γυναίκες στο διοικητικό συμβούλιο.

Τα τελευταία χρόνια, ένα σώμα ερευνών αποκάλυψε ένα άλλο, πιο λεπτό όφελος της ποικιλομορφίας στο χώρο εργασίας: οι μη ομοιογενείς ομάδες είναι απλά πιο έξυπνες. Η συνεργασία με άτομα που είναι διαφορετικά από εσάς μπορεί να προκαλέσει τον εγκέφαλό σας να ξεπεράσει τους παλιούς τρόπους σκέψης και να ενισχύσει την απόδοσή του. Ας ανακαλύψουμε γιατί διαφορετικές ομάδες είναι πιο έξυπνες.

Επικεντρώνονται περισσότερο στα γεγονότα

Άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα μπορεί στην πραγματικότητα να αλλάξουν τη συμπεριφορά της κοινωνικής πλειοψηφίας μιας ομάδας με τρόπους που οδηγούν σε βελτιωμένη και ακριβέστερη ομαδική σκέψη. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Personality and Social Psychology, οι επιστήμονες ανέθεσαν 200 άτομα σε έξι ψεύτικες επιτροπές των οποίων τα μέλη ήταν είτε λευκά είτε περιλάμβαναν τέσσερις λευκούς και δύο μαύρους συμμετέχοντες. Στους ανθρώπους εμφανίστηκε ένα βίντεο δίκης ενός μαύρου κατηγορούμενου και λευκών θυμάτων. Στη συνέχεια έπρεπε να αποφασίσουν εάν ο κατηγορούμενος ήταν ένοχος.

Αποδείχθηκε ότι τα διαφορετικά πάνελ έθεσαν περισσότερα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση από τα ομοιογενή πάνελ και έκαναν λιγότερα πραγματικά περιστατικά ενώ συζητούσαν τα διαθέσιμα στοιχεία. Εάν προέκυψαν σφάλματα, ήταν πιθανότερο να διορθωθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ένας πιθανός λόγος για αυτήν τη διαφορά ήταν ότι οι λευκοί ένορκοι σε διαφορετικά πάνελ υπενθύμισαν τα στοιχεία με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Άλλες μελέτες απέδωσαν παρόμοια αποτελέσματα. Σε μια σειρά πειραμάτων που διεξήχθησαν στο Τέξας και τη Σιγκαπούρη, οι επιστήμονες έβαλαν ανθρώπους με

οικονομικές γνώσεις σε προσομοιωμένες αγορές και τους ζήτησαν να τιμολογήσουν τα αποθέματα. Οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν είτε σε εθνικά διαφορετικές είτε σε ομοιογενείς ομάδες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που ήταν μέρος των διαφορετικών ομάδων είχαν 58% περισσότερες πιθανότητες να τιμολογήσουν σωστά τα αποθέματα, ενώ εκείνα σε ομοιογενείς ομάδες ήταν πιο επιρρεπή σε σφάλματα τιμολόγησης, σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PNAS.

Οι διαφορετικές ομάδες είναι πιο πιθανό να επανεξετάζουν συνεχώς τα γεγονότα και να παραμένουν αντικειμενικοί. Μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τον μεγαλύτερο έλεγχο των ενεργειών κάθε μέλους, διατηρώντας τους κοινούς γνωστικούς τους πόρους αιχμηρούς και επάγρυπνους. Διασπώντας την ομοιογένεια στο χώρο εργασίας, μπορείτε να επιτρέψετε στους υπαλλήλους σας να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τις δικές τους πιθανές προκαταλήψεις – παγιωμένους τρόπους σκέψης που διαφορετικά τους τυφλώνουν σε βασικές πληροφορίες και ακόμη και τους οδηγούν να κάνουν λάθη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Επεξεργάζονται αυτά τα γεγονότα με μεγαλύτερη προσοχή

Η μεγαλύτερη ποικιλομορφία μπορεί επίσης να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ολόκληρες οι ομάδες αφομοιώνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη των καλύτερων αποφάσεων. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Προσωπικότητας και Κοινωνικής Ψυχολογίας, η Κάθριν Φίλιπς του Πανεπιστημίου Northwestern και η ομάδα της διαίρεσαν τα μέλη της αδελφότητας σε ομάδες τεσσάρων μελών, καθεμία από τις οποίες έπρεπε να διαβάσει συνεντεύξεις από έναν ντετέκτιβ που διερευνά έναν φόνο. Τρία άτομα σε κάθε ομάδα, που αναφέρονται ως «oldtimers» στη μελέτη, προέρχονταν από την ίδια αδελφότητα, ενώ το τέταρτο, το λεγόμενο «νεοφερμένο», είτε ήταν μέλος της ίδιας αδελφότητας ή απο διαφορετική . Οι τρεις oldtimers σε κάθε ομάδα συγκεντρώθηκαν για να αποφασίσουν ποιος ήταν ο πιο πιθανός ύποπτος δολοφονίας. Πέντε λεπτά μετά τη συζήτησή τους, ο νεοφερμένος συμμετείχε στη συζήτηση και εξέφρασε τη γνώμη του για το ποιος ήταν ο ύποπτος.

Αποδείχθηκε ότι παρόλο που ομάδες με νεοεισερχόμενους εκτός ομάδας έδειχναν λιγότερο σίγουροι για την ακρίβεια των κοινών αποφάσεών τους, ήταν πιο πιθανό να μαντέψουν ποιος ήταν ο σωστός ύποπτος από εκείνους με νεοεισερχόμενους που ανήκαν στην ίδια ομάδα.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι διαφορετικές ομάδες μπορεί να ξεπεράσουν τις ομοιογενείς ομάδες στη λήψη αποφάσεων επειδή επεξεργάζονται τις πληροφορίες πιο προσεκτικά. Θυμηθείτε: Λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική ενός τρίτου μπορεί να φαίνεται αντίθετο, αλλά η απόδοση μπορεί να είναι τεράστια.

Είναι επίσης πιο καινοτόμοι

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι επιχειρήσεις πρέπει πάντα να συνεχίζουν να καινοτομούν. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ενισχυθεί η ικανότητά τους

να μεταμορφώνουν οι επιχειρήσεις τους και τα προϊόντα τους μπορεί να περιλαμβάνει την πρόσληψη περισσότερων γυναικών και πολιτισμικά διαφορετικών μελών στην ομάδα, σύμφωνα με έρευνα. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Innovation: Management, Policy & Practice, οι συγγραφείς ανέλυσαν τα επίπεδα της διαφορετικότητας των φύλων σε ομάδες έρευνας και ανάπτυξης από 4.277 εταιρείες στην Ισπανία. Χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα, διαπίστωσαν ότι εταιρείες με περισσότερες γυναίκες είχαν περισσότερες πιθανότητες να εισαγάγουν ριζικές νέες καινοτομίες στην αγορά για μια περίοδο δύο ετών.

Σε μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην Οικονομική Γεωγραφία, οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αυξημένη πολιτιστική ποικιλομορφία αποτελεί όφελος για την καινοτομία. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 7.615 εταιρείες που συμμετείχαν στην Ετήσια Επιχειρηματική Έρευνα του Λονδίνου, ένα ερωτηματολόγιο που διεξήχθη με τα στελέχη της βρετανικής πρωτεύουσας που θέτει μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την απόδοση των εταιρειών τους. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι επιχειρήσεις που διευθύνονται από πολιτισμικά διαφορετικές ηγετικές ομάδες είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν νέα προϊόντα από εκείνα με ομοιογενή ηγεσία.

Αν και μπορεί να αισθάνεστε πιο άνετα όταν εργάζεστε με άτομα που μοιράζονται το παρελθόν σας, μην ξεγελιέστε από την άνεσή σας. Η πρόσληψη ατόμων που δεν μοιάζουν, μιλούν ή σκέφτονται σαν εσάς μπορούν να σας επιτρέψουν να αποφύγετε τις δαπανηρές παγίδες συμμόρφωσης, γεγονός που αποθαρρύνει την καινοτόμο σκέψη.

Με λίγα λόγια, ο εμπλουτισμός της ομάδας των εργαζομένων σας με εκπροσώπους διαφορετικών φύλων, φυλών και εθνικοτήτων είναι το κλειδί για την ενίσχυση του κοινού πνευματικού δυναμικού της εταιρείας σας. Η δημιουργία ενός πιο διαφορετικού χώρου εργασίας θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τις προκαταλήψεις των μελών της ομάδας σας και να τους κάνει να αμφισβητήσουν τις υποθέσεις τους. Ταυτόχρονα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός έχει πρακτικές χωρίς αποκλεισμούς, έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται ότι μπορούν να ακουστούν. Όλα αυτά μπορούν να κάνουν τις ομάδες σας πιο έξυπνες και, τελικά, να κάνουν τον οργανισμό σας πιο επιτυχημένο, ανεξάρτητα από τους στόχους σας.

Πηγή: hbr.org