H Xerox Ανακοινώνει τη Σύσταση της Εταιρίας Λογισμικού CareAR

    Από: Startup Team
  • Η αγοραστική αξία της νέας Πλατφόρμας Υπηρεσιών Διαχείρισης Εμπειρίας CareAR εκτιμήθηκε στα 700 εκατομμύρια δολάρια και προσέλκυσε επενδύσεις που ανήλθαν στα 10 εκατομμύρια από την εταιρεία ServiceNow.
  • Η CareAR θα διευθύνεται από τον Πρόεδρο και Chief Operations Officer της Xerox, Steve Bandrowczak, ο ρόλος του οποίου θα διευρυνθεί εκτελώντας επιπρόσθετα τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της CareAR και από τον Sam Waicberg, τον ιδρυτή της CareAR, με καθήκοντα Προέδρου της CareAR.

Συνδυάζοντας το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου DocuShare, τη cross-media πλατφόρμα XMPie και τη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης PARC Alto AI της Xerox, η διευρυμένη Πλατφόρμα της CareAR θα ενισχύσει τις δραστηριότητες των εργαζόμενων της τεχνικής υποστήριξης, προσφέροντάς τους οπτικά εργαλεία που επιτρέπουν την πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους τελικούς πελάτες. Παράλληλα, η παραπάνω πρακτική μειώνει το λειτουργικό κόστος και τις εκπομπές αεριών που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και προκαλούνται από τη δραστηριότητα των προμηθευτών. Kεντρικό χαρακτηριστικό της νέας πλατφόρμας CareAR® αποτελεί η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) που διαθέτει πλέον η Xerox ύστερα από την απόκτηση της CareAR Inc και την ενοποίηση της με την ServiceNow® Field Service Management, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτή τη χρονιά. Η νέα τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) επιτρέπει στους τεχνικούς υποστήριξης να βασίζονται στη γνώση έμπειρων επαγγελματιών μέσω ζωντανής υποβοηθούμενης διδασκαλίας στηριζόμενης στην επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality).

Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Υπηρεσιών CareAR ενσωματώνεται άρτια με την πλατφόρμα ψηφιοποίησης, ServiceNow, εξασφαλίζοντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στις παραγγελίες, ενώ παράλληλα παρέχει υψηλής ποιότητας αποτελέσματα σχετικά με την εμπειρία των πελατών σε διαφορετικούς κλάδους βιομηχανιών.

Η τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας διαφοροποιεί το οικοσύστημα παροχής υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας βασικές προκλήσεις βιωσιμότητας και εργατικού δυναμικού, με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ενδυναμώνοντας τους εργαζομένους με οπτικά εργαλεία και με πρόσβαση σε πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για τη συνεχή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τη δημιουργία θετικών εμπειριών τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τους πελάτες, μειώνοντας παράλληλα τα λειτουργικά έξοδα και τις εκπομπές βλαβερών αεριών από τους προμηθευτές.
  • Βοηθώντας στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων – που κυρίως σχετίζονται με εργαζόμενους που συνταξιοδοτούνται. Εφόσον το υπάρχον εργασιακό δυναμικό πλησιάζει στην συνταξιοδότηση, οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να βασίζονται στην εκπαίδευση μέσω της μαθητείας, η οποία τις πλαισίωνε για δεκαετίες. Η υπηρεσία CareAR θα συμβάλει στην καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου των έμπειρων εργαζομένων, ενώ θα επιτρέψει στους εργαζόμενους που δεν διαθέτουν μεγάλη εμπειρία να βρεθούν κοντά σε ένα αποθετήριο γνώσεων που έχει επιλεχθεί με προσοχή από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης CareΑR.
  • Υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητα των εργαζομένων που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες και τους στόχους που αφορούν στην κοινωνική ευθύνη. Η υπηρεσία CareAR διευκολύνει τις εξ αποστάσεως δράσεις πρόληψης και συντήρησης που σχετίζονται με την τεχνική υποστήριξη. Ο μικρότερος αριθμός αποστολών ισοδυναμεί με λιγότερες μετακινήσεις φορτηγών, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι ενημερωμένοι εργαζόμενοι δημιουργούν ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον.

«Η Xerox έφερε στην αγορά την τεχνολογία CareAR για να προσφέρει δυνατότητες με κοινό παρονομαστή τις ικανότητες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η realtime υποστήριξη, τα οπτικά εργαλεία και η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για κάθε χρήστη, δυνατότητες που οι βιομηχανίες παροχής υπηρεσιών έχουν ανάγκη», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox, John Visentin. «Δημιουργώντας μία εύληπτη πλατφόρμα για εργαζόμενους που εργάζονται κατά βάση ψηφιακά και με την παράλληλη επένδυση από τη ServiceNow, πιστεύουμε πως η τεχνολογία CareAR θα καθορίσει και θα αναπτύξει την κατηγορία του Service Experience Management, αναδιαμορφώνοντας κλάδους της βιομηχανίας σε μία χρονική περίοδο που καθίσταται περισσότερο αναγκαίο από ποτέ.»

«Δεν υπήρξε ποτέ ξανά τόσο επείγουσα ανάγκη για τους πελάτες μας, για ροή εργασιών με  μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα, καλύτερα αποτελέσματα για τους ίδιους και το περιβάλλον και βελτιωμένα επίπεδα ασφάλειας.», τόνισε ο John Ball, Αντιπρόεδρος της Εργασιακής Ροής για τους Πελάτες στην ServiceNow. «Η επένδυσή μας αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι η CareAR έχει τη δυνατότητα να προσφέρει παγκοσμίως υπηρεσίες επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) σε εταιρικό επίπεδο. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της επαυξημένη πραγματικότητας CareAR για να δρομολογήσουν εργασίες μέσω της πλατφόρμας-ηγέτη στη ροή εργασίας, ServiceNow, έχουν τη δυνατότητα να λύνουν προβλήματα εξ αποστάσεως, επιταχύνοντας την επίλυσή τους και μειώνοντας την ανάγκη για κοστοβόρες κατ’ οίκον επισκέψεις, ελαττώνοντας παράλληλα δραματικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Μαζί, παρέχουμε πανίσχυρες εμπειρίες εταιρικής εξυπηρέτησης για την νέα εποχή στον εργασιακό χώρο.»