Η ABB επισφραγίζει τη δέσμευσή της στην αειφορία, με απαιτητικές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις

    Από: Startup Team

Η ABB Ελλάδος ανακοίνωσε την πιστοποίησή της με τα πρότυπα ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015 για πρώτη φορά κατά την μακρόχρονη παρουσία της στην Ελλάδα.  Να σημειωθεί ότι είναι επιπλέον η πρώτη φορά που απονέμεται πιστοποίηση ISO σε εταιρικό επίπεδο, ως μια ενιαία οντότητα, συμπεριλαμβάνοντας και τις δύο εγκαταστάσεις της (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), για όλους τους τομείς και όλα τα τμήματα της εταιρείας.

Τα δύο αυτά απαιτητικά πρότυπα πιστοποιούν το σύστημα διαχείρισης της εταιρείας, “ABB Way”, για την οργάνωση, τις διαδικασίες και την τήρησή τους σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ISO 45001), καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος (ISO 14001). Αυτές οι πιστοποιήσεις είναι ένα ακόμη βήμα της ABB για να προσεγγίσει τους στόχους αειφορίας που έχουν τεθεί, τόσο για την ίδια την εταιρεία, όσο και για τους πελάτες της.

Η δέσμευση της ΑΒΒ Ελλάδος στη αειφορία, καθώς και οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει προς την κατεύθυνση αυτή, αναλύονται με λεπτομέρειες στο ανανεωμένο section του web site της. Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τη στρατηγική και τους στόχους της ΑΒΒ αλλά και για τον τρόπο που προσεγγίζει την αειφόρο ανάπτυξη, τόσο σε εγχώριο όσο και διεθνές επίπεδο. Η ABB προσεγγίσει την αειφορία μέσα από τρεις κατευθύνσεις: τη δημιουργία μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την προώθηση της κοινωνικής προόδου.

Ως μέρος της Στρατηγικής Αειφορίας για το 2030, η ABB έχει αναλάβει σαφείς δεσμεύσεις όσον αφορά στην δραστηριότητα και τις προσφερόμενες λύσεις προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα έως το 2030 και για τη χρήση 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργεια σε όλες τις δραστηριότητές της παγκοσμίως. Επίσης, μέχρι τότε θα έχει αντικαταστήσει τον στόλο των 10.000 συμβατικών οχημάτων της με ηλεκτρικά. Όσον αφορά στη διατήρηση των πόρων, τουλάχιστον το 80% των προϊόντων που θα προσφέρει, θα είναι αποτέλεσμα διαδικασιών κυκλικής οικονομίας, ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη αποβλήτων στους χώρους «ταφής απορριμμάτων». Αναφορικά με την κοινωνική πρόοδο, η ABB σχεδιάζει να διπλασιάσει τον αριθμό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων και να συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας ενιαίας κοινότητας σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα των βασικών πυλώνων αειφορίας στους οποίους εστιάζει η εταιρεία.

Μια σφαιρική εικόνα για την παγκόσμια στρατηγική αειφορίας της ABB  δίνει ο Theodor Swedjemark, Chief Communications & Sustainability Officer της εταιρείας, δηλώνοντας ότι: «Η ABB παρέχει λύσεις αειφορίας στους πελάτες της εδώ και πολλά χρόνια. Συνεπώς, η αειφορία δεν αποτελεί έναν νέο στόχο για μας. Η ενσωμάτωση της αειφόρου ανάπτυξης σε ό,τι κάνουμε είναι ένα βασικό στοιχείο του σκοπού της εταιρείας, με θεμελιώδη σημασία για την παρουσία μας στην αγορά. Για πολλούς οργανισμούς, ο δρόμος προς την αειφορία περιορίζεται κατ’ αρχήν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα μεμονωμένα. Πρέπει να εξετάσουμε την αειφόρο ανάπτυξη από ένα ολιστικό πρίσμα, που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις εκπομπές άνθρακα, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο. Για την ABB, αυτό καθορίζει όλα όσα κάνουμε ως εταιρεία, διασφαλίζοντας ότι λειτουργούμε με διαφανή και ηθικό τρόπο σε ολόκληρη την αλυσίδα ενεργειών μας».