Η Airbus και η Alstom υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών συστημάτων

    Από: Startup Team

Η Airbus CyberSecurity και η Alstom, παγκόσμιος ηγέτης στη βιώσιμη κινητικότητα, υπέγραψαν παγκόσμια συμφωνία συνεργασίας με επίκεντρο την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η εν λόγω σύμπραξη θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να παρέχουν στους σιδηροδρομικούς φορείς λύσεις και υπηρεσίες που θα συνδυάζουν τις λύσεις και την τεχνογνωσία της Alstom στις σιδηροδρομικές μεταφορές με τις αντίστοιχες της Airbus CyberSecurity στην ασφάλεια των βιομηχανικών πληροφοριακών συστημάτων.

«Στο πλαίσιο των αυξανόμενων παγκόσμιων απειλών στον κυβερνοχώρο σε όλους τους τομείς, η Alstom επιδιώκει να προστατεύσει τους πόρους και τους πελάτες της, όσο πιο αποτελεσματικά και έγκαιρα γίνεται. Η συνεργασία μεταξύ των Alstom και Airbus CyberSecurity θα διασφαλίσει τη μελλοντική χρήση και επιτυχία της πράσινης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο,» δήλωσε ο Eddy Thesee, Αντιπρόεδρος Κυβερνοασφάλειας στην Alstom.

“Ως ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια βιομηχανικών συστημάτων, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, επιθυμούμε, μέσα από την συνεργασία μας με την Alstom, να συμβάλουμε στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων του σιδηροδρομικού τομέα,” σχολίασε ο Nicolas Razy, Διευθυντής της Airbus CyberSecurity στη Γαλλία.

Η Airbus CyberSecurity πρόκειται να συμβάλει στη συνεργασία αυτή με υπηρεσίες και λύσεις στην παρακολούθηση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συστημάτων, μέσω των διαφόρων Κέντρων Επιχειρήσεων Ασφαλείας (Security Operations Centres) που διαθέτει, καθώς και στην αντιμετώπιση συμβάντων. Παράλληλα, θα προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου ασφαλείας και δοκιμών διείσδυσης και εισβολής, ιδίως μέσω της CyberRange, μιας πλατφόρμας προσομοίωσης και δοκιμών για βιομηχανικά συστήματα.

Από την άλλη, η Alstom θα προσφέρει την τεχνογνωσία της στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση σιδηροδρομικών συστημάτων. Ως παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ‘ψηφιακών’ σιδηροδρόμων θα αξιοποιήσει ακόμη, την εμπειρία της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σιδηροδρόμων, που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Η Alstom απασχολεί περισσότερους από 13.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, οι οποίοι εργάζονται στην ψηφιοποίηση του σιδηροδρομικού τομέα, ιδίως στους τομείς της τεχνολογίας σηματοδότησης, της έξυπνης κινητικότητας και της κυβερνοασφάλειας.

Τα τελευταία χρόνια, οι σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν αναπτύξει φιλόδοξες ψηφιακές στρατηγικές, για να αντιμετωπίσουν κυρίως τον αυξανόμενο αριθμό επιβατών. Έχουν αναπτύξει και διασυνδέσει πληροφοριακά συστήματα, που συνδυάζουν την πληροφορική, την επιχειρησιακή τεχνολογία (OT) και το Internet of Things (IoT) στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου σε τρένα, μετρό και τραμ, στα συστήματα σηματοδότησης των γραμμών και στα κέντρα ελέγχου σιδηροδρομικών λειτουργιών. Για να προστατεύσουν τους πόρους τους και να εξασφαλίσουν ασφαλή κινητικότητα στους πελάτες τους, οι σιδηροδρομικές εταιρείες θα μπορούν να βασίζονται σε λύσεις των δυο εταιρειών, ειδικά προσαρμοσμένες για τον κλάδο τους.