Η EDPR εφαρμόζει νέο λειτουργικό μοντέλο και ανανεώνει τη διοικητική της ομάδα

    Από: Startup Team

Η EDPR εφάρμοσε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, με επίκεντρο την ανάπτυξη και την εξέλιξη στις κύριες περιοχές δραστηριοποίησής της για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής μετάβασης

Η ανανεωμένη διοικητική ομάδα ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας για ανάπτυξη και την καθιστά έναν ανθρωποκεντρικό οργανισμό που θα είναι παγκόσμιος, ευέλικτος και ανθεκτικός στο μέλλον

Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, εφαρμόζει ένα νέο λειτουργικό μοντέλο που αντικατοπτρίζει την επέκταση των αγορών της παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Sunseap, καθώς και την αυξανόμενη βαρύτητα της ηλιακής ενέργειας και άλλων νέων τεχνολογιών, όπως η αποθήκευση και το Η2. Το μοντέλο αυτό θα αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα του παγκόσμιου αποτυπώματος, της κλίμακας και των ανθρώπινων ικανοτήτων και στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της ως ένας από τους κορυφαίους ομίλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως, προωθώντας περαιτέρω το στρατηγικό όραμα και τις αναπτυξιακές φιλοδοξίες που παρουσίασε στην αγορά πέρυσι.

Το ανανεωμένο λειτουργικό μοντέλο θα οργανώσει την EDPR κατά μήκος τριών Περιοχών – Ευρώπη και Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική και Ασία-Ειρηνικός – ενώ θα επιδιώξει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των παγκόσμιων λειτουργιών ως κέντρα αριστείας, όπως οι Προμήθειες, οι Επενδύσεις και η Τεχνική Μηχανική, όπου μπορεί να αξιοποιήσει την κλίμακα και το παγκόσμιο αποτύπωμά της για να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Ο Miguel Stilwell d’Andrade (Διευθύνων Σύμβουλος) και ο Rui Teixeira (Οικονομικός Διευθυντής) θα συνεργαστούν με τους τρεις Διευθύνοντες Συμβούλους, Duarte Bello, επικεφαλής Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής, Pedro Vasconcelos, επικεφαλής Ασίας-Ειρηνικού, Sandhya Ganapathy, επικεφαλής Βόρειας Αμερικής, καθώς και με τον Bautista Rodriguez, που υπηρετεί ως Τεχνικός Διευθυντής (CTO) και είναι υπεύθυνος για τις υπεράκτιες δραστηριότητες της EDPR μέσω της κοινοπραξίας Ocean Winds.

Μέσω αυτής της νέας οργανωτικής δομής και των διορισμών, η εταιρεία ενδυναμώνει τις βασικές περιοχές της για να προωθήσει την ανάπτυξη και να ενισχύσει την ηγετική της θέση σε αυτές τις αγορές.

Η EDPR επιτάχυνε την ανάπτυξή της το 2021 με την προσθήκη 2,5 GW νέας ισχύος τους πρώτους 9 μήνες, ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ στα 13 GW.  Επιπλέον, η εξαγορά της Sunseap θα επιτρέψει στον όμιλο να επεκτείνει περαιτέρω τη γεωγραφική του παρουσία σε 26 αγορές.

Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδίου για την περίοδο 2021-25, η EDPR στοχεύει να αναπτύξει 20 GW νέας δυναμικότητας με πρόσθετες επενδύσεις κεφαλαίου ύψους 19 δισεκατομμυρίων ευρώ και έναν οργανισμό 3.000 εργαζομένων.