Η Ελλάδα υπερ-διπλασίασε τις δαπάνες για R&D σε μία δεκαετία

    Από: Startup Team

€311 δισ. ή το 2,3% του ΑΕΠ δαπάνησε η Ε.Ε. για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) το 2020.

Μπορεί να παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (Research & Development-R&D), ωστόσο η Ελλάδα διαγράφει μια ανοδική πορεία πανευρωπαϊκά στα ποσά που δαπανά για R&D. Μάλιστα, η χώρα μας έχει τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των δαπανών R&D στην Ε.Ε. την τελευταία δεκαετία.

Για την ακρίβεια, η Ελλάδα υπερ-διπλασίασε τις δαπάνες για R&D – ως ποσοστό του ΑΕΠ – σε μία δεκαετία. Μεταξύ 2010 και 2020, οι σχετικές δαπάνες αυξήθηκαν σε 24 κράτη – μέλη της Ε.Ε. Την υψηλότερη αύξηση κατέγραψε το Βέλγιο (+1,5 ποσοστιαίες μονάδες, από 2,0% του ΑΕΠ το 2010 σε 3,5% το 2020) και στην Ελλάδα (+0,9 ποσοστιαίες μονάδες, από 0,6% σε 1,5%). Ακολουθούν η Πολωνία και η Τσεχία (και οι δύο +0,7 π.μ. από 0,7% σε 1,4% και από 1,3% σε 2,0%, αντίστοιχα).

Αντίθετα, οι δαπάνες για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν σε τρία κράτη μέλη: τη Φινλανδία (-0,8 ποσοστιαίες μονάδες από 3,7% σε 2,9%), την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο -0,4 μονάδες, από 1,6% σε 1,2% και από 1,5% σε 1,1%, αντίστοιχα).

Συνολικά, το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα κράτη – μέλη δαπάνησαν το 2020 περίπου €311 δισ., ποσό μειωμένο κατά €1 δισ. σε σύγκριση με το 2019 (€312 δισ.). Ο δείκτης έντασης Ε&Α, δηλαδή οι δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, ήταν 2,3% το 2020 έναντι 2,2% το 2019.

Ωστόσο, αυτή η μικρή αύξηση οφείλεται στη μείωση του ΑΕΠ ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Να σημειωθεί ότι δέκα χρόνια νωρίτερα (2010), ο δείκτης έντασης Ε&Α ήταν 2,0%.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr