Η εξ αποστάσεως εργασία αύξησε βραχυπρόθεσμα την παραγωγικότητα

    Από: Startup Team

6 στις 10 επιχειρήσεις πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τους στόχους παραγωγικότητας τους τελευταίους 12 μήνες.

Αύξηση της παραγωγικότητας στους χώρους εργασίας, η οποία ωστόσο αξιολογείται ότι είναι βραχυπρόθεσμη, έχει φέρει η εξ αποστάσεως και η υβριδική εργασία. Σχεδόν έξι στις δέκα (57%) επιχειρήσεις απαντούν ότι έχουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τους στόχους απόδοσης και παραγωγικότητας τους τελευταίους 12 μήνες. Στον αντίποδα, μόλις το 4% αναφέρει ότι η εταιρεία τους απέδωσε σημαντικά χειρότερα κατά το ίδιο διάστημα.

Εντούτοις, τα οφέλη παραγωγικότητας και απόδοσης ενδέχεται να επιτυγχάνονται σε βάρος της μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης από πλευράς εργαζομένων. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις το 31% των επικεφαλής επιχειρήσεων πιστεύουν απόλυτα ότι η εταιρεία τους, δημιουργεί υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων και των άμεσων προϊσταμένων τους.

Σε αυτό, ενδέχεται να συμβάλλει και το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), καθώς σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) δηλώνουν ότι δεν είναι απόλυτα βέβαιοι ότι ο φόρτος εργασίας είναι διαχειρίσιμος σε βαθμό που να επιτρέπει στους εργαζόμενους να αξιοποιούν πλήρως τον προσωπικό τους χρόνο.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της PwC, κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολλές εταιρείες έχουν ενισχύσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ωστόσο, όσον αφορά στην κουλτούρα και σε θέματα ηγεσίας, προκύπτουν παράμετροι που δρουν ανασταλτικά στη δημιουργία ισχυρών στρατηγικών ανθρώπινου δυναμικού.

Η έρευνα “Future of Work and Skills” στηρίζεται σε δείγμα 4.000 επικεφαλής επιχειρήσεων και τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού από 26 χώρες και περιοχές και 28 κλάδους.

“Μια σειρά παραγόντων, όπως η ενδεχόμενη μείωση των επιπέδων εμπιστοσύνης των εργαζομένων, ο υψηλός ανταγωνισμός για την προσέλκυση ταλέντων και οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες του ανθρώπινου δυναμικού, αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο των ηγετικών στελεχών και ειδικότερα την ανάγκη διαμόρφωσης μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας ηγεσίας σε ένα υβριδικό πλέον εργασιακό περιβάλλον”, διαπιστώνει η μελέτη.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr