Η Freedom Holding Corp. απέκτησε το δικαίωμα παροχής υ-πηρεσιών αναδοχής στις ΗΠΑ

    Από: Startup Team

Στις 25 Ιανουαρίου 2022, η Prime Executions Inc., θυγατρική της Freedom Holding Corp., με έδρα την Νέα Υόρκη, έλαβε έγκριση από την αμερικανική ρυθμιστική αρχή FINRA για να επεκτείνει τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που ασκεί στον χώρο των κεφαλαιαγορών και της επενδυτικής τραπεζικής. Έτσι, Η Prime Executions είναι πλέον εξουσιοδοτημένη να παρέχει υπηρεσίες αναδοχής, υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εκκαθάρισης συναλλαγών τίτλων και αξιογράφων, καθώς και να συμμετέχει στην συγχώνευση οργανισμών. Επιπλέον, η εταιρεία θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άλλους φορείς της αγοράς.

«Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για εμάς να λάβουμε το δικαίωμα από την ρυθμιστική αρχή της αμερικανικής κεφαλαιαγοράς για να ενεργούμε ως άμεσος διοργανωτής αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs) στις ΗΠΑ. Μόνο λίγες εταιρείες σε ολόκληρη την αγορά έχουν αυτήν την δυνατότητα. Είμαι βέβαιος ότι αυτές οι ευκαιρίες θα βοηθήσουν να αναβαθμίσουμε τις δραστηριότητές μας σε ένα νέο επίπεδο», δήλωσε ο Timur Turlov, επικεφαλής της Freedom Holding Corp.

«Με τη στήριξη και τους πόρους της Freedom Holding Corp. σκοπεύουμε να προωθήσουμε ενεργά τις υπηρεσίες μας και να αναπτύξουμε τις δραστηριότητες συμμετοχών μας στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Prime Executions Inc., Robert Wotziak.