Η startup Sentio Solutions συνεργάζεται στην Γερμανία με τους ηγέτες στον ασφαλιστικό τομέα

    Από: Startup Team

Στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας COVID-19, η ελληνική startup Sentio Solutions κατάφερε να αναπτυχθεί και να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για ψυχολογική υποστήριξη μέσα από μια σημαντική συνεργασία.  Η εταιρεία ολοκλήρωσε το πρώτο πιλοτικό της πρόγραμμα για το Feel σε συνεργασία με τη SCOR που είναι μια από τις μεγαλύτερες αντασφαλιστικές παγκοσμίως και τη Gothaer Life Insurance, μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές στη Γερμανία.

Οι ασφαλιστικοί πάροχοι αναζητούσαν μια λύση που να προλαμβάνει τις ψυχικές διαταραχές όπως στρες και burnout που οδηγούν σε διακοπή εργασίας και αναρρωτικές άδειες και κατ’ επέκταση οδηγούν σε χαμηλή αποδοτικότητα και ικανοποίηση των εργαζομένων αλλά και σε υψηλά κόστη. Η Gothaer Life Insurance προσέφερε πιλοτικά σε κάποια ασφαλισμένα μέλη της το πρωτοποριακό 4μηνο πρόγραμμα Feel το οποίο συνδυάζει τη συμβουλευτική με την τεχνολογία & την τεχνητή νοημοσύνη και αποσκοπεί να βελτιώσει τον τρόπο αντιμετώπισης των ψυχικών ασθενειών.

Τα αποτελέσματα από τη συνεργασία ήταν θετικά και έδειξαν ότι το Feel είχε δύο φορές μεγαλύτερη απήχηση στα μέλη της Gothaer από άλλα προγράμματα. Το γεγονός ότι οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας λαμβάνουν συνεχή αντικειμενικά δεδομένα για τη συναισθηματική κατάσταση του χρήστη μέσα από το wristband και την εφαρμογή τους επιτρέπει να είναι 4 φορές πιο αποτελεσματικοί.

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι βελτιώθηκε σημαντικά η ψυχική τους υγεία σχετικά με το άγχος και την κατάθλιψη  και αυξήθηκε η ικανοποίηση που έχουν για τη ζωή τους. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης πως το Feel τους βοήθησε να καταλάβουν περισσότερο τη συναισθηματική τους κατάσταση και το μοτίβο της συμπεριφοράς τους, το οποίο είχε ως αντίκτυπο να ενισχυθεί η συναισθηματική ανθεκτικότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την αξιολόγηση και ενασχόληση των χρηστών:

  • Μετά το πέρας του προγράμματος 100% των συμμετεχόντων έδωσαν υψηλά σκορ στην κλίμακα που αποτυπώνει/μετράει το πόσο ικανοποιημένοι είναι με τη ζωή τους (life satisfaction) σε σχέση με την αρχή του προγράμματος που ήταν 42%
  • 75% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε το 4μηνο πρόγραμμα
  • 35% των συμμετεχόντων αύξησε τη συναισθηματική του ανθεκτικότητα

Στα μελλοντικά πλάνα των εταιρειών είναι να επεκταθεί η συνεργασία και σε άλλους τομείς που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση του στρες λόγω το COVID-19.

Το Feel είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχικής υγείας, το οποίο συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με την συμβουλευτική και αποτελείται από 3 βασικά στοιχεία: το wristband, μια εφαρμογή στο κινητό και ένα σύνολο εβδομαδιαίων online συνεδριών με πιστοποιημένο σύμβουλο ψυχικής υγείας. Κατά τη διάρκεια της μέρας, το wristband συλλέγει τα βιοσήματα του χρήστη και μέσω αλγορίθμων τα μεταφράζει σε συναισθηματικές καταστάσεις τις οποίες καταγράφει στην εφαρμογή. Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα τόσο στο χρήστη όσο και στον θεραπευτή ώστε να παρέχει πιο εξατομικευμένη υποστήριξη.Δεδομένης της έντονης ανάγκης για ψυχολογική υποστήριξη κατά την διάρκεια της πανδημίας, η εταιρεία συνεργάστηκε με την Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για να δημιουργήσει έναν δωρεάν οδηγό αντιμετώπισης στρες.