Κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη της παραγωγής ημιαγωγών εξετάζει η Ευρώπη

    Από: Startup Team

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο στήριξης για την κάλυψη δυνητικών χρηματοδοτικών κενών στην αγορά των ημιαγωγών.

Το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του χρηματοδοτικού μηχανισμού των κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της ευρωπαϊκής παραγωγής ημιαγωγών εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό το βάρος των τεράστιων ελλείψεων στην κομβική αγορά των μικροτσίπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά το ενδεχόμενο να χαλαρώσει τους υφιστάμενους περιορισμούς στις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να στηρίξει την παραγωγή ημιαγωγών στην Ε.Ε.

Εξαιτίας της εξαιρετικής κατάστασης όσον αφορά τους ημιαγωγούς, της σημασίας τους και της εξάρτησης λόγω της προσφοράς από περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων σ’ ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να εγκρίνει στήριξη για την κάλυψη δυνητικών χρηματοδοτικών κενών με σκοπό τη δημιουργία, ιδίως, πρωτοποριακών ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων στο οικοσύστημα των ημιαγωγών”, αναφέρει σε σχετικό κείμενο της η Επιτροπή.

Όπως εξηγεί, οι ενισχύσεις θα υπόκεινται σε αυστηρές διασφαλίσεις όσον αφορά τον ανταγωνισμό και θα τελούν υπό την προϋπόθεση ότι τα οφέλη τους κατανέμονται ευρέως και χωρίς διακρίσεις σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία. Το ενδεχόμενο χαλάρωσης του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στην αγορά των ημιαγωγών, γνωστοποίησε χθες η Επιτροπή.

Πρόκειται για μια κίνηση, που εντάσσεται στη συνολική στρατηγική των Βρυξελλών για επανεξέταση των εργαλείων της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr