Λιγότερo από ένας μήνας έμεινε μέχρι τις Διαδικτυακές Ξενοδοχειακές Ημέρες Καριέρας της Workathlon!

    Από: Startup Team

Η αντίστροφη μέτρηση για τις πολυαναμενόμενες ημέρες καριέρας της Workathlon, την καινοτόμα πλατφόρμα στις προσλήψεις στο χώρο του τουρισμού, έχει ξεκινήσει. Οι  Διαδικτυακές Ξενοδοχειακές Ημέρες Καριέρας: Greece & Cyprus Edition πραγματοποιούνται σε λιγότερο από ένα μήνα και συγκεκριμένα στις 2 & 3 Δεκεμβρίου.

Σερβιτόροι, Front Office Managers, Μάγειρες, Καμαριέρες και πολλοί άλλοι ταλαντούχοι επαγγελματίες από την Ελλάδα, τη Δυτική Ευρώπη και όχι μόνο, θα παρευρεθούν διαδικτυακά  για να συναντήσουν τον επόμενο εργοδότη τους. Οι εταιρείες θα είναι σε θέση να βρουν τα επόμενα κορυφαία ταλέντα για την ομάδα τους από μια βάση δεδομένων με περισσότερους από 52.000 υποψηφίους χωρίς σύνορα ή περιορισμούς και να εξασφαλίσουν όλο το απαραίτητο προσωπικό τους για τη σεζόν 2022 σε μόλις 24 ώρες.

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να συνεργαστεί μαζί σας για τις απαιτήσεις σας όσον αφορά την προσέλκυση των υποψηφίων και για την ενίσχυση του brand σας.

Τι ακριβώς είναι μια διαδικτυακή ημέρα καριέρας; Είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιείται online, στην οποία εργοδότες και υποψήφιοι συναντιούνται σε ένα ψηφιακό περιβάλλον για να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τις ανοιχτές θέσεις εργασίας. Οι υποψήφιοι ανεβάζουν το βιογραφικό τους και μπορούν είτε να αντιστοιχηθούν με εργοδότες είτε να κλείσουν συνεντεύξεις με εταιρείες. Radisson Blu, Four Seasons, Costa Navarino, Amanzoe, Atlantica Hotels & Resorts είναι μερικοί από τους εργοδότες που συμμετείχαν στις προηγούμενες διαδικτυακές ημέρες καριέρας, όπου 41 ξενοδοχεία βρήκαν με επιτυχία τους νέους συνεργάτες τους μετά τη διεξαγωγή περισσότερων από 2600 συνεντεύξεων.

Οι εργοδότες που θέλουν να μειώσουν ένα σημαντικό μέρος του φόρτου στελέχωσης, χρειάζεται μόνο να κλείσουν την ημερομηνία της 2ας ή και 3ης Δεκεμβρίου στο ημερολόγιό τους και να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους εδώ.

Για τους υποψηφίους που αναζητούν άμεση πρόσληψη, εγγραφείτε δωρεάν εδώ και μάθετε περισσότερα σύντομα.

Στο Workathlon γνωρίζουμε πόσο χρονοβόρα και δαπανηρή μπορεί να είναι η διαδικασία εύρεσης προσωπικού, οπότε μένουμε στο πλευρό των ανθρώπων του κλάδου μας παρέχοντας λύσεις και ικανοποιώντας ανάγκες.

 

Less than a month left until the Virtual Hospitality Career Days: Greece & Cyprus Edition!

Greece, November 8th, 2021 – The countdown to the long – awaited career days of Workathlon, the platform innovating in Hospitality recruitment has begun. The Virtual Hospitality Career Days | Greece & Cyprus edition are taking place in less than a month and specifically on December 2nd & 3rd.

Waiters, Hostesses, Cooks, Maids and several other talented professionals from Greece, Western Europe and beyond, will be online waiting to meet their next employer. Companies will be able to find their next top talents for their team from a database of more than 52,000 candidates without any borders or restrictions, and to secure all their necessary staff for the season 2022 in just 24 hours.

Our team is ready to work together with you on your requirements for candidate profiles of your preference and your employer branding, for you to be the employer of choice!

What exactly is a virtual career day? It is an online event in which employers and candidates meet in a digital environment, using chat rooms to exchange information about job vacancies. Candidates upload their CV and can either match with employers or book interviews with companies. Radisson Blu, Four Seasons, Costa Navarino, Amanzoe, Atlantica Hotels & Resorts are some of the employers that participated in our previous virtual career days, where 41 hotels successfully found their new teammates after conducting more than 2600 interviews.

Employers who want to ameliorate a significant part of the recruiting burden, only have to book the date of December 2nd or 3rd in their diary, and express their interest here.

For candidates looking for immediate hiring, register for free here and learn more soon. 

At Workathlon, we know how time consuming and costly the process of finding staff can be, so we stay on the side of the people in our industry by providing solutions and meeting needs.