Μικρή εξασθένιση του κλίματος στην ελληνική αγορά Πληροφορικής-Λογισμικού

    Από: Startup Team

Ελαφρά ασθενέστερος σε σχέση με έναν μήνα νωρίτερα, αλλά εμφανώς βελτιωμένος έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ήταν τον Δεκέμβριο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην εγχώρια αγορά Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού. Ο σχετικός δείκτης παρουσίασε μικρή εξασθένιση τον Δεκέμβριο και διαμορφώθηκε στις 101,9 μονάδες, από 108,7 μονάδες τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, κινήθηκε σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, όταν είχε διαμορφωθεί στις 92,4 μονάδες. Πάντως, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου παραμένουν θετικές και διαμορφώνονται στις +23 μονάδες (από +24 μονάδες τον Νοέμβριο).

Οι δε εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση περιορίστηκαν κατά 21 μονάδες τον Δεκέμβριο και διαμορφώθηκαν στις +8 μονάδες. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον μήνα Δεκέμβριο, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης εξασθένισαν ελαφρά και από τις +41 μονάδες διαμορφώθηκαν στις +38 μονάδες.

Αντίθετα, οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση υποχώρησαν εντονότερα και από τις +41 μονάδες τον Νοέμβριο διαμορφώθηκαν τελικά στις +23 μονάδες τον Δεκέμβριο. Ταυτόχρονα, εξασθένησαν αισθητά οι πληθωριστικές τάσεις για τις τιμές, στις +8 μονάδες (από +24 μονάδες έναν μήνα νωρίτερα).

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις του κλάδου δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία. Το 12% των εταιρειών Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού (από 31% τον Νοέμβριο) αναφέρεται σε ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού, ενώ μόλις το 8% επισημαίνει παράγοντες σχετικούς με την υγειονομική κρίση ως βασικό πρόσκομμα στη λειτουργία του.

Διαβάστε περισσότερα στο sepe.gr