Μνημόνιο Συνεργασίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ με τον ΣΕΚΕΕ

    Από: Startup Team

Μνημόνιο Συνεργασίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ): Επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.

Μνημόνιο Συνεργασίας για την υποστήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας 5G στην Ελλάδα υπέγραψαν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της μετάβασης της χώρας στην ψηφιακή εποχή.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην υποστήριξη, την ενίσχυση και την προώθηση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας 5G στην Ελλάδα, μέσω της ανταλλαγής υποστηρικτικού υλικού και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα μεταφοράς τεχνολογίας και της υλοποίησης κοινών δράσεων.

Ειδικότερα το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ πρόκειται να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στα ενδιαφερόμενα μέλη του ΣΕΚΕΕ, στο πλαίσιο του Enterprise Europe Network. Σημειώνεται ότι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ ως ο Συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas, που αποτελεί μέλος του Enterprise Europe Network (EEN), του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, πληροφόρηση για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες υποστήριξης  της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Παναγιώτης Καρνιούρας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η συνέργεια του Δικτύου ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ με τον ΣΕΚΕΕ επισφραγίζει τη κοινή μας βούληση να υποστηρίξουμε ενεργά το Ψηφιακό Οικοσύστημα Καινοτομίας στην Ελλάδα συμβάλλοντας έτσι στον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, με κύριο στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, τη δημιουργία κατάλληλων ευκαιριών για προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Εκ μέρους του ΣΕΚΕΕ, ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Μαρκατάτος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στόχος του ΣΕΚΕΕ είναι να δώσει ώθηση στο οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα. Είναι μία προσπάθεια που απαιτεί συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενεργό στο οικοσύστημα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε μία αγαστή συνεργασία, τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν πολύ γρήγορα».