Μόνο οι μισές εταιρείες έχουν επαρκή στρατηγική για αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων

    Από: Startup Team

6 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν τουλάχιστον ένα σημαντικό περιστατικό κυβερνοεπίθεσης τον τελευταίο έναν χρόνο.

Μεγαλύτερες από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν είναι σήμερα οι κυβερνοαπειλές που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, οι επιθέσεις γίνονται πιο εκτεταμένες, πιο εξελιγμένες και πιο στοχευμένες, ενώ ένα αυξανόμενο ποσοστό δεν εντοπίζεται ποτέ.

Δεν είναι τυχαίο ότι 6 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν τουλάχιστον ένα σημαντικό περιστατικό κυβερνοεπίθεσης τον τελευταίο έναν χρόνο (στοιχεία 2020), με την πανδημία και την αύξηση της εξ αποστάσεως εργασίας να έχουν πολλαπλασιάσει τους κινδύνους.

Παρά το εκρηκτικό αυτό σκηνικό, μόνο ένα ποσοστό 52% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι υπάρχουσες στρατηγικές για την αποτροπή των κυβερνοεπιθέσεων είναι εκτεταμένες και επαρκείς, με ένα 14% να διαφωνεί με αυτήν τη διαπίστωση, ενώ το 34% έχει ουδέτερη στάση για το θέμα.

Πάντως, σχεδόν το σύνολο (81%) των ερωτώμενων στην πρόσφατη έρευνα του ΕΥ Center for Board Matters, “Board Agenda 2021” θεωρεί ότι τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας είναι θέμα που πρέπει να τους απασχολεί. Ποσοστό 19% να απαντά ότι το ζήτημα της ψηφιακής θωράκισης δεν είναι θέμα του αμέσου ενδιαφέροντος των διοικητικών συμβουλίων.

“Τα Διοικητικά Συμβούλια θα πρέπει να ενισχύσουν τον εποπτικό τους ρόλο, για να διασφαλίσουν την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων τους στη διάρκεια της πανδημίας και μετέπειτα”, διαπιστώνει η έρευνα.

Όπως σημειώνουν οι συντάκτες της, “η κυβερνοασφάλεια δεν πρέπει να θεωρείται μόνο ως αμυντική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι ένας κρίσιμος παράγοντας αλλαγής, που βοηθά στην προώθηση του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και της καινοτομίας. Αυτό θα συμβεί, ωστόσο, μόνο εάν οι CISO συνεργάζονται με τους συναδέλφους σε επιχειρησιακές δραστηριότητες και εάν η κυβερνοασφάλεια σχεδιάζεται προληπτικά σε δεδομένα, διαδικασίες και συστήματα από την αρχή”.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο sepe.gr