Ο Καθηγητής Χ. Στύλιος είναι ο νέος Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων & του Ερευνητικού κέντρου «ΑΘΗΝΑ»

    Από: Startup Team

Ο Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος είναι ο νέος Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ), του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ», έπειτα από αξιολόγηση και εκλογή από επιτροπή κρίσης αποτελούμενη από ερευνητές και επιστήμονες διεθνούς βεληνεκούς.

Ο κ. Στύλιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ είναι καθηγητής στο Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα, ενώ οι επαγγελματικές/ερευνητικές συνεργασίες με την Πάτρα ξεκινούν το 2000 ως μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2006-2011 διατελεί σύμβουλος Έρευνας και Ανάπτυξης στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, όπου γίνεται και η πρώτη γνωριμία με το ΙΝ.ΒΙΣ, τις δράσεις και τους ερευνητές του Ινστιτούτου. Από το 2012 έως το 2021 είναι συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». Τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 6Μ€. Επιπροσθέτως, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει κοσμήτορας της Σχολής Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  Μέλος του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ καθώς και σε πολλές άλλες  διοικητικές θέσεις του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Είναι μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου «Πολιτικής Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης, του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.  Τέλος, είναι Ιδρυτής & Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Παν. Ιωαννίνων

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη θέση αυτή θα επιδιώξει να προσελκύσει νέες ερευνητικές και αναπτυξιακές συνεργασίες, ενώ παράλληλα σε συνεργασία με το ερευνητικό προσωπικό του ΙΝ.ΒΙΣ., θα εφαρμόσει τις αρχές και πρακτικές της Ανοιχτής Καινοτομίας που θα ενισχύσουν την Παραγωγή & Μεταφορά Γνώσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τους ερευνητές του Ινστιτούτου μέσω της υποστήριξης δημιουργίας spin off και spin out εταιρειών. Στόχο του αποτελεί η ενίσχυση της έρευνας και της αριστείας, η δημιουργία φιλικού ερευνητικού περιβάλλοντος και η περαιτέρω διασύνδεση του Ινστιτούτου με τοπικούς φορείς, η δημιουργία μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, έχοντας ως απώτερο στόχο να αποτελέσει το ΙΝ.ΒΙ.Σ σημείο αναφοράς στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων & των βιομηχανιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το πλούσιο ερευνητικό βιογραφικό, η πολυετής εμπειρία σε διοικητικές θέσεις, η συνεργασία του με ερευνητικά ιδρύματα & πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και το όραμα του κ. Στύλιου για την ενδυνάμωση των υφιστάμενων ερευνητικών περιοχών του ΙΝ.ΒΙ.Σ αλλά και την εισαγωγή νέων ερευνητικών κατευθύνσεων, θα αποτελέσουν εφαλτήριο για μία τετραετή θητεία με νέες προκλήσεις, νέες συνεργασίες και επιτεύγματα στον τομέα των Βιομηχανικών Συστημάτων, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.