Ο μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο startups πετυχαίνουν από τον Bill Gross

    Από: Startup Team

Ο Bill Gross έχει μεγάλη εμπειρία σε Startups λόγω του ότι ο ίδιος είναι founder σε αρκετές, κάποιες πέτυχαν και κάποιες όχι..