Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Χ Δήμας στο ΕΚ “Αθηνά”

    Από: Startup Team

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Χρίστος Δήμας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και συνομίλησαν με τον Πρόεδρο του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», Γιάννη Εμίρη, τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και των Μονάδων, αλλά και το προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους παρακολούθησαν την παρουσίαση των κύριων επιστημονικών επιτευγμάτων και δράσεων του ΕΚ «Αθηνά», άκουσαν με προσοχή τα κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζει το ερευνητικό κέντρο και στη συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκαν στις ανάγκες του ερευνητικού κέντρου, αλλά και στις κύριες προκλήσεις για το μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κ. Δήμας εξήρε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΕΚ «Αθηνά» στο οικοσύστημα καινοτομίας, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε όλες τις σημαντικές δράσεις που υλοποιεί το Υπουργείο για την ενίσχυση του έργου της ερευνητικής κοινότητας, προς την κατεύθυνση της σύνδεσης των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις, όπως τα Κέντρα Ικανοτήτων, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία τεχνοβλαστών, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικά κίνητρα, καθώς και την χαρτογράφηση του οικοσυστήματος καινοτομίας.

«Προσπαθούμε να δούμε πώς θα υπάρχει ένα πλέγμα κινήτρων τόσο από τη δημόσια διοίκηση όσο και από τον ιδιωτικό τομέα για να δώσουμε μια ώθηση στο εθνικό σύστημα καινοτομίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός.

Ο κ. Κυριαζής αναφέρθηκε στην μακροχρόνια συνεργασία που έχει με το ΕΚ «Αθηνά» και τονίζοντας την ανάγκη επενδύσεων τόνισε: «σκοπός μας είναι οι επενδύσεις για την έρευνα μέχρι το 2027 να φτάσουν το 1,85 % του ΑΕΠ. Πιστεύουμε ότι είναι ένας υλοποιήσιμος στόχος και θα το πετύχουμε».

Ο κ. Εμίρης αναφέρθηκε στα κύρια σημεία Αριστείας του ΕΚ «Αθηνά», έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία του ερευνητικού κέντρου στην περιφέρεια, με εγκαταστάσεις σε Ξάνθη και Πάτρα, μίλησε για το ανθρώπινο δυναμικό και την ανάπτυξή του, αλλά και για το όραμα του ΕΚ «Αθηνά» να συνεχίσει να υπηρετεί πιστά το Τρίγωνο της Γνώσης και να πρωτοπορεί στην καινοτομία.

Κύριο θέμα της συζήτησης που ακολούθησε ήταν το κτηριακό πρόγραμμα του ΑΘΗΝΑ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η ταχεία εξέλιξη των έργων στις τρεις πόλεις όπου έχει παρουσία. Συζητήθηκε επίσης, η θεματική ανάπτυξη του Κέντρου, καθώς και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με νέους ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, αλλά και η ενίσχυση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την έρευνα και την καινοτομία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης, όσο και σε επίπεδο διασύνδεσης και ανάδειξης των δυνατοτήτων.