Οι περισσότεροι ηγέτες δεν γνωρίζουν καν το παιχνίδι στο οποίο βρίσκονται | Simon Sinek

    Από: Startup Team

Η εμπιστοσύνη και η συνεργασία δεν είναι σίγουρες στους οργανισμούς μας και ωστόσο γνωρίζουμε ότι πρέπει να είναι. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά που κάθε ηγέτης έχει την ευκαιρία να διαθέτει και που θα τον βοηθήσουν να δημιουργήσει τους τύπους οργανισμών που θα ήμασταν υπερήφανοι να αποκαλούμε δικούς μας. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι η ενσυναίσθηση και η προοπτική.