Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις βασικές αρχές της επιχείρησης και των startups

    Από: Startup Team

Μάθετε τις βασικές έννοιες στις οποίες βασίζονται όλες οι επιχειρήσεις, από μικρές έως μεγάλες. Ένα εκπαιδευτικό βίντεο, ένα διαδικτυακό μάθημα και ένα διαδικτυακό μάθημα που καλύπτει όλα τα βασικά, εξηγώντας έννοιες όπως επιχειρηματικούς στόχους, ενδιαφερόμενα μέρη, κέρδη και διάφορους τύπους επιχειρήσεων. Περιγράφει τι πρέπει να σκεφτείτε εάν ξεκινούσατε τη δική σας επιχείρηση, όπως να καθορίσετε ποιο θα είναι το προϊόν ή την υπηρεσία σας, να δημιουργήσετε και να παραδώσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας και να χρηματοδοτήσετε την επιχείρησή σας.