Ομιλία του διεθνούς φήμης Καθηγητή Πανεπιστήμιου Δρ. Δημ. Κυρίτση στο ΙΝ.ΒΙ.Σ

    Από: Startup Team

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη και ομιλία του Καθ. Δημήτριου Κυρίτση, η οποία διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ». Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Διευθυντής του ΙΝ.ΒΙ.Σ. Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος , ενώ την ομιλία του Καθ. Κυρίτση, με τίτλο “Η εμφάνιση των Γνωστικών Ψηφιακών Διδύμων και της Δίδυμης Μετάβασης (Πράσινης+Ψηφιακής) – The emergence of Cognitive Digital Twins and the Twin Transition (Green+Digital)” παρακολούθησε πληθώρα ερευνητών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων φορέων, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του ΕΚ “ΑΘΗΝΑ” Καθ. Ιωάννης Εμίρης, ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθ. Σταύρος Κουμπιάς. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και ταυτόχρονα μεταδόθηκε διαδικτυακά, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Ο προσκεκλημένος ομιλητής, Καθ. Δημ. Κυρίτσης είναι μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Μηχανολόγων Μηχανικών της Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής Λωζάννης Ελβετίας (EPFL), όπου διευθύνει την ερευνητική ομάδα εφαρμογών των Ψηφιακών Τεχνολογιών για την Αειφορική Παραγωγή. Επίσης, είναι Διευθυντής του διδακτορικού προγράμματος του EPFL για τη Ρομποτική, τον Έλεγχο και τα Ευφυή Συστήματα (EDRS). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη Διαχείριση κύκλου ζωής κλειστού βρόχου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), τις Σημασιολογικές Τεχνολογίες (Semantic Technologies) και την Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics) για Μηχανικές Εφαρμογές.

Ο Καθ. Κυρίτσης με άμεσο, εύληπτο και επεξηγηματικό τρόπο παρουσίασε πρόσφατα ερευνητικά του αποτελέσματα για  τα Ψηφιακά Δίδυμα (Digital Twins) τα οποία υιοθετούν καινοτόμες ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Η ομιλία ξεκίνησε με σύντομη εισαγωγή αναφορικά με τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου που λαμβάνει χώρα παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η αυτονομία των μηχανών θα σηματοδοτήσει το τέλος της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και την αρχή της 5ης, δίνοντας σημασία στη βιωσιμότητα και την αειφορία στη βιομηχανία. Η επερχόμενη 5η Βιομηχανική Επανάσταση θα οδηγήσει το μοντέλο παραγωγής σε μια πιο ανθρωποκεντρική κατεύθυνση. Θα προάγει την αειφορία, την βιωσιμότητα και προσαρμοστικότητα μέσα από έναν έξυπνο τρόπο επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής.

Με επιτυχημένους παραλληλισμούς και χρησιμοποιώντας καθημερινά παραδείγματα, ο Καθ. Κυρίτσης επεξήγησε πώς τα δεδομένα μπορούν να μετατραπούν σε πληροφορία, η οποία με τη σειρά της μπορεί να γίνει γνώση και εν τέλει να οδηγήσει στην λήψη απόφασης. Ειδική μνεία έγινε στο γεγονός πως οι εταιρείες κάνουν χρήση κατά το μέγιστο του 20% των δεδομένων που συλλέγουν, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για αξιοποίηση αυτού του πλούτου. Ο διαμοιρασμός των δεδομένων προκύπτει ως ανάγκη, γεγονός που θα φέρει πολλαπλασιαστική αύξηση της αξίας τους, και προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθώντας εμπράκτως αυτή την πρακτική.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η παρουσίαση των χαρακτηριστικών και της αρχιτεκτονικής των Γνωστικών Ψηφιακών Διδύμων και της Δίδυμης Μετάβασης, καθώς και των αντίστοιχων εφαρμογών στο σχεδιασμό βιομηχανικών συστημάτων, με παραδείγματα κυρίως από τον τομέα της αεροναυπηγικής. Ο Καθ. Κυρίτσης ανέφερε πως πλήθος εταιρειών-κολοσσών (π.χ. NASA, Siemens, IBM, General Electric) κάνουν χρήση των Ψηφιακών Διδύμων σε τομείς όπως η παραγωγή, η σχεδίαση, οι κατασκευές κ.α.

Στο τελευταίο μέρος της ομιλίας, οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν με τον Καθ. Κυρίτση, να διατυπώσουν ερωτήσεις και να εκφράσουν απορίες. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία διατηρώντας το ενδιαφέρον του κοινού σε υψηλά επίπεδα καθόλη την διάρκεια της παρουσίασης.