Πρωτοποριακό Πλαίσιο Βιωσιμότητας Δίνει τον Έλεγχο των Στόχων Βιωσιμότητας στη Βιομηχανία των Data Center

    Από: Startup Team
  • Η αυξημένη ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες και πίεση από βασικούς παράγοντες της βιομηχανίας κινούν την ανάγκη για τυποποιημένο έλεγχο της περιβαλλοντικής επίπτωσης των data center
  • Το πλαίσιο της Schneider Electric προτείνει 5 βασικές περιοχές επιπτώσεων, τις οποίες αξιολογεί με 23 βασικές παραμέτρους σε Αρχικές, Προχωρημένες και Ηγετικές κατηγορίες

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, και αναγνωρισμένη ως η πιο βιώσιμη εταιρεία παγκοσμίως για το 2021 από τον οργανισμό Corporate Knights, ανακοίνωσε σήμερα ένα συνοπτικό και πρωτότυπο πλαίσιο για περιβαλλοντικά βιώσιμα data centers. Το καινοτόμο πλαίσιο προτείνει 5 περιοχές περιβαλλοντικής επίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων και βασικών παραμέτρων για διαχειριστές data center, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται στην πορεία τους προς τη βιωσιμότητα. Αξιοποιώντας το πλαίσιο οι διαχειριστές μπορούν να αποσοβήσουν τον αντίκτυπο που τα data centers έχουν στο περιβάλλον.

Τα data center είναι η ραχοκοκαλιά του σύγχρονου ψηφιακού μας κόσμου. Είναι επίσης υπεύθυνα για έως και 2% των εκπομπών άνθρακα στον πλανήτη, σε ίδια επίπεδα με την αεροπορική βιομηχανία. Η βιομηχανία απαιτεί μια ολιστική και οργανωμένη προσέγγιση στο θέμα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην αύξηση των απαιτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από τον κλάδο της πληροφορικής και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο Pankaj Sharma, Executive Vice President του Secure Power Division της Schneider Electric, δήλωσε: «Ο έλεγχος περιβαλλοντικής βιωσιμότητας είναι ένα αντικείμενο αυξανόμενου ενδιαφέροντος για πολλούς διαχειριστές data center. Παρόλα αυτά η βιομηχανία δεν διαθέτει μια τυποποιημένη προσέγγιση στην εφαρμογή, τη μέτρηση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Schneider Electric ανέπτυξε ένα ολιστικό πλαίσιο με τυποποιημένες παραμέτρους/ μονάδες μέτρησης για να καθοδηγούνται τόσο οι διαχειριστές, όσο και η γενικότερη βιομηχανία. Η πρόθεσή μας είναι αυτό το πλαίσιο να βελτιώσει τον ορισμό των ορίων και να μας φέρει πιο κοντά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ώστε να προστατεύσουμε τους φυσικούς πόρους για τις μελλοντικές γενιές.»

«Η βιομηχανία των data center έχει κάνει σημαντική πρόοδο στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητάς της. Παρόλα αυτά, καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις για ψηφιακές υπηρεσίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να παραμείνουν πιστοί στις δεσμεύσεις τους για μακροπρόθεσμες και ευρύτερες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας.» αναφέρει ο Rob Brothers, Program Vice President για το  Datacenter and Support Services Program στο IDC. Δεν μπορείς να έχεις πραγματικό αντίκτυπο αν δεν μπορείς να έχεις μετρήσεις. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες οφείλουν να εγκαθιδρύσουν ξεκάθαρες και συνεπείς παραμέτρους/ μονάδες μέτρησης γύρω από τη βιωσιμότητα, που θα λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο τις πιο αποδοτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, αλλά και την κατανάλωση (ή πιθανή καταστροφή) φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και η βιοποικιλότητα.»

Οι αυξανόμενες πιέσεις από επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές, μετόχους, πελάτες και εργαζόμενους επίσης αποτελούν κινητήρια δύναμη πίσω από την ζήτηση για βελτιωμένο έλεγχο γύρω από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των data center και της λειτουργίας τους. Ωστόσο, πολλοί διαχειριστές data center δεν διαθέτουν την απαραίτητη ειδικότητα στον τομέα της βιωσιμότητα και βρίσκονται αντιμέτωποι με την εξαιρετικά δύσκολη αποστολή του να πρέπει να ορίσουν ποιες παραμέτρους πρέπει να παρακολουθούν και ποιες στρατηγικές να εφαρμόσουν. Το πλαίσιο της Schneider Electric αναπτύχθηκε από το Energy Management Research Center της εταιρείας, αξιοποιώντας εξειδικευμένες γνώσεις από ειδικούς στον τομέα του ESG, συμβούλους βιωσιμότητας, επιστήμονες data center και αρχιτέκτονες λύσεων για data center, ώστε να προσδιορίσουν με σαφήνεια τη διαδικασία μετρήσεων και αξιολόγησης. To Energy Management Research Center ιδρύθηκε το 2002 και έκτοτε έχει αναπτύξει πάνω από 200 ανεξάρτητες ως προς την εταιρεία πώλησης Λευκές Βίβλους και εργαλεία  που είναι διαθέσιμα δωρεάν για κάθε εταιρεία του κλάδου.

 

Οι Παράμετροι Βιωσιμότητας για Data Center Κινούν τη Στρατηγική Βιωσιμότητας του Κλάδου

Η παρακολούθηση και έλεγχος τυποποιημένων παραμέτρων βιωσιμότητας βοηθούν στον καλύτερο εσωτερικό συντονισμό των ομάδων και αυξάνει τη διαφάνεια προς τους εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη της κάθε εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων πελατών και ρυθμιστικών αρχών. Η εφαρμογή αυτού του πλαισίου επιτρέπει επίσης στους διαχειριστές data center operators να:

  • Μην αποφύγουν τη δυσκολία του να πρέπει να επιλέξουν παραμέτρους οι ίδιοι προς παρακολούθηση
  • Βελτιώσουν την επικοινωνία και εσωτερικό συντονισμό των ομάδων της εταιρείας σε ότι αφορά στους στόχους βιωσιμότητας
  • Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την βελτίωση των λειτουργιών της εταιρείας
  • Έχουν δυνατότητα να παράγουν αναφορές και για εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές, πιθανούς εργαζομένους κτλ)
  • Συνεισφέρου στην διαδικασία προσδιορισμού ορίων για τη βιομηχανία σε όλον τον πλανήτη

Η Schneider Electric συνεργάζεται με ηγέτιδες εταιρείες τεχνολογίας και colocation providers για το σχεδιασμό, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για τη μόνη εταιρεία που πέρα από συνεργάτης ψηφιακού ανασχηματισμού, παρέχει και λύσεις που καλύπτουν τις ενεργειακές, κτηριακές, ΙΤ ανάγκες της βιομηχανίας αλλά και λύσεις βιωσιμότητας.

Για να μάθετε περισσότερα γύρω από το πλαίσιο και να ενδυναμώσετε την βιώσιμη ανάπτυξή σας, κατεβάστε τον οδηγό Guide to Sustainability Metrics for Data Centers, σήμερα.