Πρωτοβουλίες και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Υποστήριξης της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας

    Από: Startup Team

Ενημερωτική εκδήλωση «Πρωτοβουλίες και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Υποστήριξης της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας», Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022.

Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, διοργανώνει τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 10:00 π.μ. διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Πρωτοβουλίες και Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Υποστήριξης της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας». Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές και επιχειρηματίες με σκοπό την ενημέρωση για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης της έρευνας και της επιχειρηματικότητας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν:

  • Η ανασκόπηση των δράσεων έρευνας και ανάπτυξης των τελευταίων ετών
  • Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας
  • Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση τεχνοβλαστών
  • Οι υπηρεσίες υποστήριξης και αξιοποίησης ερευνητικής καινοτομίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Δρ. Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ στηρίζει την ερευνητική και επιχειρηματική καινοτομία εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικής προς την ερευνητική κοινότητα και τις καινοτόμες επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια της αλυσίδας μεταφοράς τεχνολογίας, μέσω της εξεύρεσης κατάλληλων εργαλείων για την  χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, την αναγνώριση και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, τη διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο και τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω ίδρυσης τεχνοβλαστών ή σύναψης εμπορικών συμφωνιών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Αναζητείστε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Πριν και κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες  θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους μέσω sli.do (#270269).